Bijgestelde onderzoekskaders inspectie per 1 augustus 2019

Bijgestelde onderzoekskaders inspectie per 1 augustus 2019

14-11-2019 4:47

Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving wordt in deze kaders verwerkt. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn.

De bijgestelde kaders worden gebruikt vanaf  1 augustus 2019. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maakt de inspectie gebruik van de bijgestelde kaders. Lopende onderzoeken, waarbij het bezoek al heeft plaatsgevonden, worden uitgevoerd volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven onveranderd van kracht.

We hebben de onderzoekskaders hieronder voor u op een rijtje gezet zodat u ze makkelijk kunt downloaden. We hebben een zelfanalyse ontwikkeld op basis van het onderzoekskader van de inspectie. Hiermee heeft u in eerste instantie natuurlijk vooral zelf zicht op uw eigen organisatie, maar kunt u ook op eenvoudige wijze aan de inspectie laten zien hoe u er voor staat en wat u nog gaat doen. Als u hierover meer wilt weten kunt u een mail sturen naar e.boom@goc-consultants.nl

Bron: Onderwijsinspectie

Algemene voorwaarden Autoriteit Persoonsgegevens AVG CAO PO compensatie Coronavirus correctie Datalekken DPIA FG functiebouwwerk Functiewaardering Fusie FUWA gratis download inzage Langdurige ziekte loondoorbetaling maatregelen maatregelen school coronavirus mondkapje Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord po onderwijs Onderwijsinspectie Onderzoekskader ontslag Ontslag wegens langdurige ziekte Persoonsgegevens poster Privacy Privacymanagement rechten van betrokkenen Samenwerking schoolbesturen transitievergoeding veiligheid verwerking verwijdering voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs VSO werknemer Zelfanalyse ziekte