Bijgestelde onderzoekskaders inspectie per 1 augustus 2019

Bijgestelde onderzoekskaders inspectie per 1 augustus 2019

14-11-2019 4:47

Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving wordt in deze kaders verwerkt. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn.

De bijgestelde kaders worden gebruikt vanaf  1 augustus 2019. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maakt de inspectie gebruik van de bijgestelde kaders. Lopende onderzoeken, waarbij het bezoek al heeft plaatsgevonden, worden uitgevoerd volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven onveranderd van kracht.

We hebben de onderzoekskaders hieronder voor u op een rijtje gezet zodat u ze makkelijk kunt downloaden. We hebben een zelfanalyse ontwikkeld op basis van het onderzoekskader van de inspectie. Hiermee heeft u in eerste instantie natuurlijk vooral zelf zicht op uw eigen organisatie, maar kunt u ook op eenvoudige wijze aan de inspectie laten zien hoe u er voor staat en wat u nog gaat doen. Als u hierover meer wilt weten kunt u een mail sturen naar e.boom@goc-consultants.nl

Bron: Onderwijsinspectie

advies Autoriteit Persoonsgegevens AVG bekostiging compensatie Coronavirus Datalekken directeuren FG fonds functiebouwwerk Functiewaardering Fusie FUWA gratis download groeifonds loondoorbetaling maatregelen maatregelen school coronavirus Medezeggenschap modernisering mondkapje npo Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord po onderwijs onderwijsakkoord Onderwijsinspectie participatiefonds poster Privacy Privacymanagement Samenwerking school schoolbesturen schoolprogramma sectorplan covid Training veiligheid veilig thuiswerken Verspreiding Coronavirus voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs VSO werkloosheidsuitkering