Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

29-01-2020 9:00

Heeft u op of na 1 juli 2015 een werknemer ontslagen wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid of heeft u een vaststellingsovereenkomst gesloten op grond waarvan u afscheid heeft genomen van een werknemer vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid? Dan had deze werknemer recht op de transitievergoeding. Als u afscheid heeft genomen via een minnelijke regeling (vaststellingsovereenkomst) dan heeft u dat mogelijk een ‘beëindigingsvergoeding’ of een ‘ontslagvergoeding’ genoemd, maar het gaat over hetzelfde. Dat kan soms over forse bedragen gaan.

Als u een transitievergoeding hebt uitgekeerd, dan kunt u vanaf 1 april 2020 bij UWV een aanvraag indienen voor compensatie van deze betaalde vergoeding. UWV betaalt deze terug als er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid of het dienstverband is met wederzijds goedvinden vanwege langdurige ziekte beëindigd;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • u heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Deze voorwaarden moet u kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

GOC Consultants kan het aanvragen van de compensatie volledig voor u verzorgen. Als u de benodigde documenten aan ons verstrekt; berekenen wij de hoogte van de compensatie, dienen wij de aanvraag voor u in bij het UWV en bewaken het gehele proces.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod of heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Aleid te Voortwis of met Theodora de Kooter. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en zullen de details graag met u bespreken.