Coronavirus maatregelen op school

Coronavirus maatregelen op school

29-02-2020 8:36

Het kabinet heeft op maandag 28 september nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende periode niets. Een overzicht van de maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 ingaan, is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Onderdeel van de maatregelen is een maximum gezelschapsgrootte van vier personen. Het kabinet geeft aan dat dit maximum niet geldt voor leerlingen in het onderwijs. Daarnaast is het totaal aantal mensen dat in één ruimte aanwezig mag zijn vastgesteld op 30 mensen. Voor buiten geldt een maximum van 40 mensen. Ook deze maatregelen gelden niet voor onderwijsinstellingen. 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. In deze handreiking treft u handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Op basis van de richtlijnen hebben BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland ook hun beslisbomen aangepast. Er is nu nog 1 beslisboom over het wel of niet toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het primair onderwijs tot en met groep 8.

Contact

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via info@goc-consultants.nl  of 0184 – 499 025. Wij kunnen u dan adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en medewerkers op school te kunnen borgen.

Gratis download

Download poster met tips om het risico van besmetting te verkleinen!
Download infographic met hygiëne afspraken

Wanneer u liever een poster heeft met uw eigen schoollogo erop, stuur een mail om de mogelijkheden te bespreken.