Mijn werknemer is 2 jaar ziek, en nu?

Mijn werknemer is 2 jaar ziek, en nu?

17-03-2020 12:49

U heeft een werknemer in dienst die al langere tijd wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid afwezig is. In 20 maanden heeft u de werknemer door de bedrijfsarts laten begeleiden. Daardoor wordt het tijd voor het aanvragen van de WIA-uitkering. En daardoor mogelijk de beëindiging van het dienstverband. WIA staat namelijk voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In dit artikel geven we u meer informatie over het aanvragen van de WIA-uitkering. Vervolgens informeren wij u in een volgend artikel over de beëindiging van het dienstverband. Hoe gaat het ná een ‘WIA claimbeoordeling’?

Aanvraag WIA-uitkering

De eerste 20 maanden van de afwezigheid wordt door de bedrijfsarts begeleidt. Deze bedrijfsarts beoordeelt ten eerste de belastbaarheid en bekijkt wat de mogelijkheden van de werknemer zijn om te kunnen re-integreren. De medewerker en u als werkgever brengen de adviezen van de bedrijfsarts vervolgens in de praktijk.

Als de werknemer 20 maanden ziek is, dan moet er worden gekeken naar de stand van zaken. Uiterlijk in week 93 van de afwezigheid moet de werknemer de WIA-uitkering aanvragen.

Als de werknemer de WIA-uitkering aanvraagt, dan dient u als werkgever het volledige re-integratieverslag in. Dit verslag bevat alle documenten die u gedurende de afwezigheid van de werknemer van de bedrijfsarts daarmee heeft ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • de probleemanalyse
 • de consultrapportage
 • een arbeidsdeskundig onderzoek
 • een actueel oordeel
 • zo mogelijk een deskundigenoordeel (in overleg ingevuld en ondertekend)
 • het plan van aanpak
 • de evaluaties (de eerstejaarsevaluatie en de eindevaluatie)

Vervolgens wordt de werknemer door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts bepaalt wat de functionele mogelijkheden er nog zijn en bekijkt of het oordeel van de bedrijfsarts daarmee aansluit. De arbeidsdeskundige bekijkt of de werkgever voldoende heeft gedaan met de bedoeling om te re-integreren.

Beoordeling

De arbeidsdeskundige en verzekeringsarts samen kunnen tot verschillende conclusies komen:

 1. Er zijn te weinig re-integratie inspanningen verricht.
 2. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt.
 3. De medewerker is meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar minder dan 80%.
 4. De werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt.

Hoe kan het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte worden beëindigt? Kan de werknemer in alle bovenstaande situaties zonder meer worden ontslagen? Of moet u als werkgever nog ergens rekening mee houden? Op deze vragen en andere vragen, krijgt u ook antwoord in het volgende deel: de beëindiging van het dienstverband na langdurige ziekte / arbeidsongeschiktheid.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Of heeft u een zieke medewerker waarover u advies wilt? Neem dan vrijblijvend contact op met Aleid te Voortwis of met Theodora de Kooter. Want zij kunnen uw vragen beantwoorden en zullen de details graag met u bespreken. 

Voor meer informatie klik hier
Download gratis inforgraphic