Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

12-06-2020 10:50

Bijzondere tijden vragen om (meer) maatwerk: deadline actualiseren en herwaarderen functies onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.

De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van OOP en directie uit te voeren. De verplichting vloeit voort uit de nieuwe cao primair onderwijs 2019-2020. In deze uitzonderlijke tijden (b)lijkt deze deadline voor sommige schoolbesturen moeilijk haalbaar. Ook blijkt dat de medezeggenschap momenteel niet overal in staat is tot een beoordeling te komen. De focus is nu vooral gericht op alle uitdagingen die op scholen afkomen als gevolg van de corona-crisis: onderwijs op afstand, uitval van personeel, noodopvang en noem maar op. Daarom is goed voorstelbaar dat de gestelde deadline van 1 augustus 2020 krap is.

Wat sociale partners betreft is het belangrijk dat dit proces van actualiseren en herwaarderen zorgvuldig plaatsvindt, dat de P(G)MR betrokken wordt en dat schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers. Het is natuurlijk het mooiste als de gestelde deadline wordt gehaald. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hebben sociale partners in goed overleg afgesproken dat schoolbesturen ook wat langer de tijd kunnen en mogen nemen voor het proces van actualiseren en herwaarderen. Onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.

Deze voorwaarde wordt gesteld omdat medewerkers geen negatieve consequenties mogen ondervinden van een eventuele latere afronding van het proces. Hierbij geldt natuurlijk dat bij die nieuwe inschaling ook een periodieke verhoging op die datum kan plaatsvinden (cf regels cao en/of eigen beloningsbeleid). De nieuwe inschaling doet de periodieke verhoging daarbij niet teniet. Overigens geldt dat wanneer het proces inzake de herwaardering is afgerond voor 1 augustus 2020 de hogere inschaling vanaf dat moment plaatsvindt. Wij vertrouwen erop dat alle schoolbesturen en PGMR-en zo spoedig mogelijk en zorgvuldig met het proces van actualiseren en herwaarderen aan de slag gaan. 

Bron: PO Raad