Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

14-10-2020 12:03

Tweede Kamer ging begin oktober in debat over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging. Alle politieke partijen willen meer grip krijgen op het geld dat naar onderwijs gaat.

De reserves van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn de Tweede Kamer een nog doorn in het oog. ”Het moet afgelopen zijn met de reserves van samenwerkingsverbanden’’, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen tijdens het debat. ”Dat geld moet gaan naar passend onderwijs voor leerlingen en niet op de rekening van samenwerkingsverbanden blijven staan. Zij zijn al gedekt door eventuele risico’s met de reserves van schoolbesturen.’’

Het is nog te vaak onduidelijk waar het geld voor onderwijs aan is besteed. ”We moeten korte metten maken met de reserves. Dat geld moet naar de klas. Ook de verantwoording kan beter’’, betoogt Kamerlid Michel Rog (CDA), ‘’Maar we moeten ook naar onszelf wijzen. Er moet meer voorspelbaarheid komen in de bekostiging.’’

Krappe bekostiging onderwijshuisvesting

Ook was er aandacht voor de krappe bekostiging van onderhuisvesting. De onderzoekers van McKinsey & Company concluderen in het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ dat er sprake is van onderinvestering in onderhuiswijshuisvesting. Minister Arie Slob kondigde begin oktober aan dat er een interdepartementaal beleidsonderzoek wordt gedaan naar onderwijshuisvesting. De resultaten verwacht hij komend voorjaar.

Primair onderwijs teert in op financiële reserves

Eerder al bleek dat schoolbesturen in 2019 flink hebben ingeteerd op hun reserves. Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer €130 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2019 die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn gepubliceerd. De jaarcijfers lijken positief uit te vallen, maar schoolbesturen ontvingen eind 2019 extra geld dat in 2020 volledig aan de medewerkers werd uitgekeerd.

De PO-Raad pleitte voorafgaand aan het debat voor passende bekostiging en een heldere koers, die recht doen aan de ambities die we hebben voor het Nederlandse onderwijs. Volgens de PO-Raad is het tijd om structureel te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. De sector maakt daarnaast werk van het afbouwen van te hoge reserves, zet in op versterking van de verantwoording en werkt aan de ontwikkeling van een benchmark po/vo die onder andere meer inzicht moet geven in de financiële positie van schoolbesturen.

Het debat kun je hier terugkijken. Na het herfstreces van de Tweede Kamer wordt er nog een debat ingepland waarbij Tweede Kamerleden moties kunnen indienen. 

Bron: PO-Raad