Nieuwe Code Goed Bestuur – PO

Nieuwe Code Goed Bestuur – PO

14-12-2020 2:01

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur voor hun sector.

Besturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes en uitwerkingen van deze code. De code is bedoeld als leidraad voor bewustwording,
dialoog en verantwoordelijk handelen in aansluiting op de actuele thema’s en uitdagingen voor het primair onderwijs.
De herziene code nodigt uit om te reflecteren, eigen keuzes te maken en deze keuzes te verantwoorden.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe “principle based” is.

Vier principes staan centraal:

  • Goed onderwijs voor alle kinderen
  • Verbinding met de maatschappelijke context
  • Professionalisering
  • Integriteit en transparantie

Daarnaast zijn aan elk principe denkrichtingen verbonden die het gesprek tussen bestuurders en toezichthouders en andere partijen stimuleren.

De nieuwe Code Goed Bestuur treedt op 1 januari 2021 in werking.

Bekijk de nieuwe Code Goed Bestuur hier.

Bron: PO-raad