Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

15-02-2021 12:45

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Dit zorgt in de praktijk voor onwenselijke situaties. De PO-Raad is hier met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW over in gesprek.

Mag ik registreren of een medewerker of leerling besmet is met corona?

Volgens de huidige privacywetgeving (AVG) mag dit niet. De ziekmelding zelf mag geregistreerd worden maar wat iemand mankeert niet. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf deelt. Niet werkbaar, zeker in tijden van corona, vindt de PO-Raad. Om voor een veilige leer- en werkomgeving te kunnen zorgen is het van belang dat scholen weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. 

De PO-Raad heeft hierover gesproken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Scholen mogen besmettingen registreren mits er expliciet individuele toestemming is gegeven door de medewerker of de leerling én zijn of haar ouders als de leerling jonger is dan 16 jaar. Ook dient de school aan te kunnen tonen dat er toestemming gegeven is en voldoet aan de voorwaarden: in vrijheid, expliciet en specifiek. 

Op korte termijn zal de Autoriteit Persoonsgegevens de veelgestelde vragen en antwoorden op hun website actualiseren. Op de achtergrond werkt de PO-Raad aan een handreiking privacy en het coronavirus. Deze publiceren wij zodra de AP haar website heeft geactualiseerd. 

Bron: PO-Raad.nl