Rapportagetool geeft meer inzicht in doel en realisatie banenafspraak

Rapportagetool geeft meer inzicht in doel en realisatie banenafspraak

02-03-2021 3:08

Eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. Dat is mogelijk met de rapportagetool banenafspraak. Het quotum-deel geeft een goed inzicht van het aantal banen dat een schoolbestuur moet realiseren volgens de banenafspraak. Het rapportage-deel zorgt voor een consistente rapportage van de inspanningen en resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de rapportagetool banenafspraak ontwikkeld. De tool ondersteunt werkgevers bij het realiseren van de banenafspraak. Daarmee wordt gestimuleerd dat werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aanstellen. De werkgevers in het onderwijs vinden het belangrijk dat alle mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt, maar ze hebben niet altijd zicht op wat van hen wordt verwacht. De rapportagetool helpt daarbij. Daarnaast geven de PO-Raad en VO-raad ook praktische ondersteuning aan scholen bij de realisatie van de banenafspraak.

Met de rapportagetool kan een individuele werkgever een rapport opstellen over de inspanningen en resultaten op het vlak van de banenafspraak. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst die de werkgever door de gegevens leidt, zodat er (ook cijfermatig) een goed beeld ontstaat van de inspanningen. Het rapport kan de werkgever toevoegen aan zijn jaarverslag. Schoolbesturen kunnen dit al gebruiken voor hun jaarverslag over 2020. Lisette Kalis is adviseur Mobiliteitshuis bij CVO Rotterdam en heeft een eerste versie gebruikt. ,,Onze eerste indruk: gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Ook makkelijk dat je er een pdf van kunt maken, dat kan handig zijn voor intern gebruik. Wij zien eigenlijk geen verbeteringen en kijken uit naar de definitieve versie zodat we hem kunnen gebruiken.”

Landelijk beeld

De PO-Raad en de VO-raad gaan schoolbesturen vragen om de rapportage met hen te delen, zodat er een landelijk beeld ontstaat van de voortgang van de banenafspraak in het primair en voortgezet onderwijs. In het najaar nemen de sectororganisaties het initiatief om de gegevens over het huidige kalenderjaar te ontvangen om een overzicht van de hele sector te maken.

Om een impuls te geven aan de banenafspraak is twee jaar geleden een bestuursakkoord gesloten tussen de overheids- en onderwijssectoren. Met dit bestuursakkoord is afgesproken dat werkgevers jaarlijks verantwoording afleggen over de inspanningen die verricht zijn op de banenafspraak en waar mogelijk inzicht geven in het aantal banen dat gerealiseerd is. De rapportagetool banenafspraak helpt school en schoolbesturen bij de verantwoording. Het helpt de onderwijssector bij het invullen en tonen van haar maatschappelijke betrokkenheid.

Bron: PO-Raad