Kabinet: leraren geen voorrang bij vaccineren / scholen krijgen wel zelftesten

Kabinet: leraren geen voorrang bij vaccineren / scholen krijgen wel zelftesten

08-04-2021 10:08

Onderwijspersoneel krijgt in de vaccinatiestrategie geen aparte prioriteit, schrijven de ministers van en voor Onderwijs in een brief aan de onderwijssector. De gezamenlijke onderwijsorganisaties van basis- tot universitair onderwijs hadden hier begin januari om gevraagd. De ministers vinden prioriteit voor onder andere leraren niet nodig, omdat zij verwachten dat ‘al het onderwijspersoneel, dat bereid is zich te laten vaccineren, rond het begin van de zomervakantie in ieder geval een prik heeft ontvangen.’

Een tweede argument, zo schrijven de ministers, is dat eerder ervaringen met prioritaire groepen hebben aangetoond dat dit juist leidt tot vertraging van de vaccinatieoperatie. 

In de huidige strategie worden eerst kwetsbaren, ouderen en de mensen die voor hen zorgen gevaccineerd. Daarna zijn personen onder de zestig jaar met een medische indicatie ‘hoog risico’ aan de beurt, gevolgd door de groep 18 – 60 jaar zonder medische indicatie. De diverse groep onderwijspersoneel bevindt zich in al deze drie categorieën. De vaccinatie van de eerste twee groepen is de tweede helft van het eerste kwartaal gestart. De derde groep zal in de loop van het tweede kwartaal aan de beurt zijn. De verwachting is, aldus de ministers, dat begin juli alle ruim 12 miljoen personen uit deze drie groepen één of twee keer zijn gevaccineerd.

Zowel de VO-raad als de PO-Raad zijn teleurgesteld dat in deze strategie er geen rekening mee wordt gehouden dat het onderwijs een vitale sector is en dat juist om die reden tijdens de lockdown een speciaal beroep wordt gedaan op mensen die in die sector werken. Hierdoor loopt het onderwijspersoneel een bovengemiddeld risico op besmetting. Deze situatie blijft nu dus, naar verwachting, tot de zomervakantie voortbestaan.

Bron: VO-Raad / PO-Raad

Zelftesten voor onderwijspersoneel en teststraten

Vanaf half april kunnen scholen een levering van zelftesten verwachten. De zelftesten in het reguliere basisonderwijs en speciaal (basis-) onderwijs zijn bedoeld voor gebruik door het onderwijspersoneel. In het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs worden zelftesten ingezet voor het preventief testen van onderwijspersoneel en risicogericht testen van leerlingen. Het gebruik van zelftesten is altijd vrijwillig. OCW heeft informatie hierover gestuurd naar scholen en schoolbesturen.

Onderwijspersoneel zonder klachten krijgt de mogelijkheid om zich twee per week preventief te laten testen. Dat geldt ook voor het personeel van de kinderopvang als zij in het gebouw van een school zit. Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus ingaan dan de reguliere testen in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Zoals gezegd is deelname aan de preventieve zelftesten altijd op vrijwillige basis.

De scholen informeren hun medewerkers over de mogelijkheid van de zelftesten. De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van groot belang. De uitslag van de testen van onderwijspersoneel worden niet op persoonsniveau geregistreerd door scholen. De GGD is verantwoordelijk voor de registratie van coronabesmettingen.

In de brief heeft de minister aan scholen en schoolbesturen gevraagd om voor 9 april hun contactgegevens en adres te controleren en eventuele wijzigingen van de basisinformatie door te geven aan DUO.

Testafname leerlingen tot 12 jaar

De zelftesten zijn alleen voor onderwijspersoneel en niet voor leerlingen in het po. Leerlingen kunnen nog steeds terecht bij de bestaande testlocaties. De GGD gaat wel het testen van kinderen van 0-12 jaar aanpassen. De kinderen krijgen niet langer een wattenstaafje diep in de neus, maar slechts 1-2 cm. De afname in de keel blijft hetzelfde om de betrouwbaarheid te handhaven. OCW hoopt dat ouders hierdoor sneller geneigd zijn om hun kinderen te laten testen. Kijk hier voor meer informatie.

Voortgezet speciaal onderwijs

Vanaf half april worden in het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs zelftesten ingezet allereerst voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Het risicogericht testen wordt gebruikt als er een besmetting bij een leerling of medewerker op school bekend is. Daarnaast kunnen deze scholen de zelftesten aanbieden voor het preventief zelftesten van het onderwijspersoneel.

Het verspreiden van de zelftesten naar de scholen wordt gecoördineerd door OCW. De PO-Raad en VO-raad denken hierin mee.

Bron: OCW / PO-Raad