Inzet extra personeel, waar moet je op letten?

Inzet extra personeel, waar moet je op letten?

27-05-2021 11:16

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Er zijn verschillende manieren waarop een schoolbestuur extra personeel kan inzetten. De handreiking geeft een overzicht met de bijbehorende aandachtspunten. De inzet van externe krachten, bijvoorbeeld op uitzend- of payrollbasis of het inschakelen van ZZP’ers, valt buiten de reikwijdte van het overzicht.

Bron: PO-Raad