Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning

Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning

21-06-2021 2:31

Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

De Wet digitale overheid is in voorbereiding. Deze wet is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van het ministerie van OCW. In lijn met deze wet hebben scholen voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs straks eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Er is gekozen voor eHerkenning, omdat dit hét nieuwe inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven is en dit voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Een eHerkenningsmiddel op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of pincode.

Na de zomer wordt het mogelijk eHerkenning aan te schaffen. Daar zijn kosten aan verbonden. Eerst is het primair onderwijs aan de beurt, daarna het voortgezet onderwijs.

In de brief van het ministerie van OCW staat uitgelegd wat schoolbesturen – afhankelijk van hun situatie – nu al kunnen doen.

Meer informatie is te vinden op de website van DUO.

Bron: AVS