Sociale partners pleiten voor behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg

Sociale partners pleiten voor behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg

07-09-2021 2:43

De sociale partners in het primair onderwijs hebben in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een wijziging van het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Ze pleiten voor het behoud van de wettelijke basis voor de bedrijfsgezondheidzorg door het onder te brengen bij het Participatiefonds.

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hopen op een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel wordt de relatie tussen werkgever en werknemer gemoderniseerd. Een afgeleide taak van het Vervangingsfonds is de ondersteuning en advisering van schoolbesturen bij het organiseren van de bedrijfsgezondheid (BGZ). Hierdoor kan onder andere het ziekteverzuim worden verlaagd en de vervangingskosten worden teruggebracht. Door het lerarentekort is dit thema belangrijker dan ooit.

Met het beëindigen van het Vervangingsfonds, houdt ook de sectorale voorziening voor de BGZ op te bestaan. Sociale partners in het primair onderwijs willen het wetsvoorstel zodanig aangepast zien dat deze BGZ-taak ondergebracht kan worden bij het Participatiefonds. Hierdoor ontstaat een logische verbinding tussen de preventie van werkloosheid (Participatiefonds) en aanpak verzuim (nu nog Vervangingsfonds). 

Bron: PO-Raad