Koepelvrijstelling matchingsdiensten RTC Cella

Koepelvrijstelling matchingsdiensten RTC Cella

11-10-2021 1:39

Op 12 augustus 2021 heeft Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een reeds in 2019 door RTC Cella opgestarte belastingprocedure. Eerder oordeelde de Rechtbank Den Haag ook al in het voordeel van RTC Cella. Nu is ook Gerechtshof Den Haag tot de conclusie gekomen dat RTC Cella terecht geen btw in rekening brengt over haar matchingsdiensten. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën aan RTC Cella laten weten dat hij afziet van cassatie bij de Hoge Raad. Daarmee is de uitspraak van het Hof onherroepelijk geworden en is zekerheid ontstaan voor de praktijk.

Prodcedure

In deze btw-procedure stond de vraag centraal of RTC Cella terecht een beroep doet op de btw-koepelvrijstelling. Meer specifiek was in geschil of de matchingsdiensten van RTC Cella direct nodig zijn voor de onderwijsprestaties van de bij RTC Cella aangesloten schoolbesturen. En of met deze activiteiten al dan niet sprake is van concurrentieverstoring. Gerechtshof Den Haag kwam tot de conclusie dat RTC Cella terecht een beroep heeft gedaan op de btw-koepelvrijstelling en stelde daarmee de Belastingdienst in het ongelijk.


Let op: Deze beoordeling dient nadrukkelijk per situatie afzonderlijk te worden gedaan. RTC’s kunnen dus in het algemeen er niet zondermeer op vertrouwen dat met de uitspraak van de rechter elke btw-discussie met de Belastingdienst omtrent matchingsdiensten naar de toekomst van de baan is.

Deze uitspraak leert ook dat eventuele andere door RTC’s te verrichten diensten niet zondermeer kunnen delen in de btw-koepelvrijstelling. In geval van RTC Cella zullen zij voor de dienstverlening rondom de regionale aanpak personeelstekort BTW in rekening blijven brengen. Beoordeling is altijd per soort activiteit afzonderlijk.

Lees het gehele persbericht op de website van RTC Cella

Let op!

Het feit dat RTC Cella door het Gerechtshof in het gelijk is gesteld impliceert niet automatisch dat de anderen RTC’s ook btw-vrijstelling hebben. Met vragen hierover kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs