Onderhandelaarsakkoord PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

Onderhandelaarsakkoord PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

12-10-2021 1:43

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.   

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:   

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.   
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.  
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.  
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.  

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en PO-Raad. 

500 miljoen voor verbetering salarissen   

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.   

Meer informatie:

Dit zijn de nieuwe salaristabellen voor 2021.

Het onderhandelaarsakkoord is hier te lezen.

De PO-Raad een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet in een Q&A. 

Bron: PO-Raad