Scans Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking voor zelfevaluatie

Scans Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking voor zelfevaluatie

09-11-2021 2:18

Het Steunpunt Passend Onderwijs beschikt over verschillende scans die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken als zelfevaluatie-instrument. Twee van deze scans, de scan Passend Onderwijs en de scan bestuurlijke samenwerking, zijn na een intensief traject doorontwikkeld.

Scan Passend Onderwijs

De scan Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek & advies en diverse experts en gebruikers uit het werkveld vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de evaluatie Passend Onderwijs en de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en Verbeteraanpak Passend Onderwijs.’ Iedereen die professioneel betrokken is bij het primair of voortgezet onderwijs kan dit zelfevaluatie-instrument voor de school invullen. Daarnaast bestaat er nu in de scan een optie om een vragenlijst aan de ouders voor te leggen. Door het invullen van de scan ontstaat er inzicht in het Passend Onderwijs op de school: Wat gaat al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? Met behulp van deze input kan het gesprek met elkaar worden gevoerd over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen de school rond Passend Onderwijs.

Scan bestuurlijke samenwerking

De scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen en intern toezicht van het samenwerkingsverband om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden. De eerste editie van de scan is opgeleverd in de zomer van 2020. Vanwege de recente ontwikkelingen die elkaar momenteel rap opvolgen is de scan in september 2021 geactualiseerd aan de hand van drie ontwikkelingen: 1) het nieuwe Inspectiekader van augustus 2021 2) de verbeteragenda passend onderwijs uit november 2020 en 3) het wetsvoorstel over de doorbraakaanpak dat momenteel in consultatie is.

Bron: AVS / Steunpunt Passend Onderwijs