Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs po en vo

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs po en vo

23-12-2021 4:27

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een stevige basis is gelegd om Passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten.

De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde naar aanleiding van de evaluatie van het Passend onderwijsbeleid. Per verbetermaatregel biedt de rapportage zicht op wat er is gedaan, wat de resultaten zijn, welke dilemma’s zich hierbij voordoen en wat het vervolg is. Er is, samen met (vertegenwoordigers uit) het onderwijsveld, het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van het beleid, stelsel en systeem van Passend onderwijs. In 2021 is de leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ en het stappenplan basisondersteuning ontwikkeld, en is onder andere met succes gewerkt aan intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen en intensiever toezicht op Passend onderwijs.

Tegelijk met de voortgangsrapportage is het Stappenplan Basisondersteuning gepubliceerd. Dit is een hulpmiddel waarmee scholen de basisondersteuning kunnen vormgeven.  Het gebruik van dit stappenplan is niet verplicht en vooral bedoeld voor (beginnende) leraren, mentoren en andere onderwijsprofessionals in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Demissionair minister van Onderwijs Arie Slob stuurde de Voortgangsrapportage 16 december 2021 naar de Tweede Kamer. In de begeleidende kamerbrief gaat Slob naast de Verbeteraanpak Passend onderwijs, in op de ontwikkelingen binnen aanpalende terreinen. Onder meer het maatwerk binnen de onderwijszorgarrangementen, besteding van NP Onderwijsmiddelen voor niet-ingeschreven kinderen het onderzoek naar de aanpak van ziekteverzuim komen aan bod.

Klik hier voor de Kamerbrief over voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

Bekijk hier het Stappenplan basisondersteuning – basisondersteuning in 6 stappen

Bron: AVS