Schoolgebouwen als stemlokaal tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Schoolgebouwen als stemlokaal tijdens gemeenteraadsverkiezingen

27-01-2022 3:32

Het kabinet vraagt scholen om tijdens de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 een stemlokaal beschikbaar te stellen, als hun gebouw daarvoor geschikt is. Door de beperkingen rondom het coronavirus brengt dit, net als tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021, extra uitdagingen met zich mee. De tips in de geactualiseerde Leidraad schoolgebouw als stemlokaal kunnen scholen helpen om te kijken naar mogelijkheden om als stemlokaal te dienen.

Rol gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Zij regelen de inrichting, schoonmaak en hygiëne van de stemlokalen. Schoolbesturen beslissen welke van hun gebouwen eventueel beschikbaar zijn als stemlokaal. Samen gaan zij het gesprek aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hoewel maatregelen rondom hygiëne en afstand het inrichten van een stemlokaal bemoeilijken is het niet onmogelijk. Schoolbesturen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op veel plaatsen ervaringen opgedaan en oplossingen gevonden waardoor schoolgebouwen toch ingezet konden worden. Hier kan in maart 2022 uiteraard op worden teruggegrepen. 


Leidraad geactualiseerd 

Gemeenten hebben de Leidraad schoolgebouw als stemlokaal ontvangen van het ministerie van BZK. De leidraad is geactualiseerd op basis van de ervaringen tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Naast algemene richtlijnen rondom de inrichting van het stemlokaal bevat de Leidraad mogelijke oplossingen wanneer niet aan direct aan deze richtlijnen kan worden voldaan. Er is geen generieke oplossing, daarvoor zijn gemeenten en schoolgebouwen te verschillend, maar gemeente en school kunnen samen het gesprek aan gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een schoolgebouw. De conclusie kan dan ook zijn dat de gebruikelijke samenwerking met het inrichten van een stemlokaal op de school deze keer echt niet mogelijk is. 

In de leidraad is ook te lezen dat de grootste behoefte aan stemlokalen zich voordoet ten behoeve van de stemming op woensdag 16 maart. Verder moeten gemeenten op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 enkele stembureaus eerder openen op maandag 14 en dinsdag 15 maart, om de verkiezing deels te spreiden over drie dagen. Wanneer een schoolgebouw zich daarvoor leent, bijvoorbeeld met een vrijstaand gymlokaal, dan is die optie wellicht ook bespreekbaar.

Het is uiteindelijk aan het schoolbestuur om te beslissen of een stemlokaal in het schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Daarbij staat voorop dat dit het onderwijs aan leerlingen niet in de weg mag staan.

Bron: PO-Raad / VO-raad