Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

01-07-2022 9:46

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook basisscholen gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen.

Dit verandert er per 1 januari 2023:

  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging.
  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging’.

Schooljaarbekostiging 2022-2023

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, de bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021.

Kalenderjaarbekostiging 2023

Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022. Deze gegevens kon u uiterlijk op 8 april 2022 tot 18.00 uur vastleggen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Bijzondere bekostiging

Naast basisbekostiging kunnen scholen ook bijzondere bekostiging ontvangen. Bij Bijzondere bekostiging leest u hier meer over. 

Bron: DUO