Subsidie Masterplan Basisvaardigheden

Subsidie Masterplan Basisvaardigheden

18-08-2022 12:55

Scholen die aan het werk willen met het versterken van de zogenoemde basisvaardigheden, kunnen nu subsidie aanvragen in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden.

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

Vooruitlopend op dit structurele instrument kunnen scholen nu al aan de slag met de subsidieregeling voor het schooljaar 2022-2023 en een gedeelte van het schooljaar 2023-2024 (t/m 31 januari 2024).

De geboden ondersteuning is tweeledig: scholen kunnen aanspraak maken op:

  1. een basissubsidie en
  2. een aanvullende subsidie = in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.

Basissubsidie

De basissubsidie wordt ingezet voor evidence informed interventies. De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde, en waar nodig ook voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid. De evidence informed interventies zijn, net als bij het NP Onderwijs, beschikbaar via een menukaart.

Aanvullende subsidie

Boven op de basissubsidie wordt ook aanvullende subsidie beschikbaar gesteld. Een basisteam werkt vraaggericht en helpt het schoolteam met het maken van een plan ter verbetering van de basisvaardigheden. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt een basisteam de school bij de uitvoering en verantwoording. De exacte aanpak van een basisteam zal per school verschillen, al naar gelang het ontwikkelvraagstuk.

Er is om te beginnen voor circa 150 scholen een aanvullende subsidie beschikbaar. Deze scholen krijgen in 2022 een intakegesprek met een basisteam waarbij de hulpvraag gezamenlijk in kaart wordt gebracht. De school blijft echter verantwoordelijk voor de te maken keuzes, waardoor een lerende cultuur wordt bevorderd en de effecten van de interventies duurzaam kunnen zijn. Een basisteam kan dus advies geven over het beste type interventie of monitoringssystematiek, maar de uiteindelijke keuze hiervoor blijft bij de school. Scholen financieren de basisteams zelf met de middelen van deze aanvullende subsidie.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

Bron: AVS