Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses (vo)

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses (vo)

08-09-2022 1:47

Op basis van de data van DUO van april 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses helpen schoolleiders en bestuurders om inzicht te krijgen in de meest recente werkgelegenheidsdata voor hun regio en te verwachten personeelstekorten in de toekomst, en hier vervolgens beleid op te kunnen ontwikkelen, op school- bestuurs- en regionaal niveau.

Werkgelegenheid

Landelijk is het aantal leraren in de afgelopen 5 jaar afgenomen met bijna 2%. Dit komt voor een belangrijk deel door de uitstroom van onderwijspersoneel naar pensioen. Ook de komende jaren zullen naar verwachting veel oudere leraren met pensioen gaan, ongeveer 29% van alle leraren is namelijk 55 jaar of ouder. In sommige regio’s is het lerarenkorps jonger. Zo is in de regio Utrecht slechts 27% van de leraren ouder dan 55 jaar.

Aanstellingsomvang

In het onderwijs wordt relatief veel in deeltijd gewerkt. Het aandeel personeel met een contract kleiner dan 0,8 fte varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 21 en 34%. In sommige regio’s werkt het personeel dus gemiddeld meer uren dan in andere regio’s. In Limburg werken leraren relatief het meest in voltijd; hier heeft 79% van de leraren een contract groter dan 0,8 fte. 

Functie

De samenstelling van het personeel zegt iets over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Het aandeel leraren varieert in de verschillende arbeidsmarktregio’s tussen de 67 en 77% en het aandeel onderwijsondersteunend personeel tussen de 21 en 29%. Het aandeel directieleden fluctueert tussen 2 en 6%. Zo kent de regio Zuid- en Oost-Gelderland een relatief groot aandeel onderwijsondersteunend personeel (29%), terwijl daar juist minder onderwijsgevend personeel (68%) en directiepersoneel werkt (2,5%). 

Scenariomodel-VO

Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Dit instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken.

Meer cijfers zijn te vinden op de website van de VO Raad.

Bron: VO Raad