Nieuw Netwerk Informatiemanagement po/vo

Nieuw Netwerk Informatiemanagement po/vo

16-09-2022 2:28

Met gegevens over leerlingen, schoolresultaten en management zijn scholen echte informatieknooppunten. Hoe organiseer je al die informatie op een goede manier en hoe geef je sturing aan de toenemende digitalisering binnen het funderend onderwijs? Het nieuwe Netwerk Informatiemanagement po/vo gaat met deze vragen aan de slag. Zo organiseer je jouw onderwijs(processen) met zo min mogelijk tijd, geld en middelen.

In het Netwerk Informatiemanagement po/vo maken ICT-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Het Netwerk Informatiemanagement is op 9 september jl. tijdens OnderwijsInzicht in de Jaarbeurs Utrecht gelanceerd. Het wordt ondersteund door Kennisnet en de PO-Raad en VO-raad.

Verder kijken dan architectuur

Noëlle Steeghs, vertegenwoordiger van de sectorraden, en Peter Mulder, informatiemanager bij Onderwijsgroep Noord, gaven samen de aftrap voor het Netwerk Informatiemanagement po/vo. Steeghs ziet dat het netwerk voorziet in de behoefte verder te kijken dan architectuur. “Er wordt al langere tijd in de werkgroep FORA samengewerkt door allerlei instellingen”, vertelt ze, “maar veel leden willen verder kijken dan alleen architectuur. Dat gesprek moet ook kunnen plaatsvinden.”

Mulder vult aan dat in het mbo al een Netwerk Informatiemanagement actief is. “Daarmee boeken we fantastische resultaten. Dat willen we voor het primair en voortgezet onderwijs ook!”

Onderdeel van het takenpakket

“Je hoeft geen informatiemanager te zijn om je aan te melden,” aldus Mulder. “Zeker in het po en vo zijn de taken die bij informatiemanagement horen vaak onderdeel van het takenpakket van bijvoorbeeld een ict-coördinator.”

Halen én brengen

De komende tijd gaan we aan de slag met drie ambities: informatiemanagement op de bestuurstafel, professionalisering en het ophalen van behoeften.” Steeghs schetst de voordelen van een netwerk: “Door mensen te verenigen in een netwerk kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, documenten delen, contact leggen met andere scholen en werken aan hun eigen professionalisering.” Mulder vult aan: ”Heb je een probleem? In een netwerk is altijd wel iemand die je kan helpen. Maar als je wilt dat een netwerk gaat vliegen moeten we het met elkaar doen. Dat betekent halen én brengen.”

Sluit ook aan!

Ook deel uitmaken van het Netwerk Informatiemanagement po/vo? Meld je dan aan! De eerste live netwerkbijeenkomst staat gepland op 23 november. Het onderwerp van de eerste bijeenkomst is: Informatiemanagement, wat is het en wat kan je ermee? Leden van het netwerk krijgen hiervoor automatisch een uitnodiging.

Meer informatie

Meer informatie is vinden in het artikel van Kennisnet: ‘Informatiemanagement op school – wat is het en waarom is het belangrijk?’

Bron: PO-Raad/VO-raad