Ontheffing voor Russisch gascontract tot 1 april 2023

Ontheffing voor Russisch gascontract tot 1 april 2023

26-10-2022 12:01

Scholen die nog een contract hebben bij het Russische gasbedrijf SEFE Energy (Gazprom), krijgen langer de tijd om deze op te zeggen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de ontheffingsperiode verlengd tot 1 april 2023.  

Overheidsgerelateerde organisaties mogen vanwege Europese sancties geen gebruik maken van Russische diensten, of Russische partijen in de keten van de dienst bij contracten boven de 5 miljoen euro. Zo ook bij SEFE Energy (voormalig Gazprom Marketing & Trading Retail Limited).  

De betrokken schoolorganisaties maken zich zorgen omdat er bij een nieuwe aanbesteding mogelijk geen andere aanbieder intekent. Dat kan ervoor zorgen dat scholen zonder gas komen te zitten. Bovendien kan het overstappen in tijden van heel hoge energieprijzen leiden tot miljoenen aan meerkosten. Minister Jetten had al eerder een ontheffing ingesteld tot januari 2023. Maar inmiddels zijn de energieprijzen nog steeds niet gedaald. Jetten laat nu in een Kamerbrief weten de ontheffingsperiode te verlengen tot 1 april 2023.  

Daarnaast waren er scholen die al voortvarend hun contract tussentijds hadden opgezegd, en daardoor een fors hogere energierekening hadden dan de scholen die wachtten. Jetten komt voor deze scholen nu met een tegemoetkoming voor de periode van 10 oktober 2022 tot en met het einde van dit jaar.  

Acute problemen  

Schoolorganisaties in het po die in nood komen vanwege de hoge energieprijzen kunnen zich bij acute financiële problemen per e-mail melden bij DUO.  

Scholen in het vo die onevenredig veel nadeel ondervinden van de hogere energielasten kunnen zich melden via energielasten@vo-raad.nl om hier door te geven wat hun meerkosten zijn in 2022 en 2023 ten opzichte van 2021. Casuïstiek zal helpen in het gesprek met OCW.

Er zijn geen uitspraken gedaan over een algemene tegemoetkoming in de kosten voor hogere energielasten bij andere schoolorganisaties. Hoe hier mee om te gaan ligt nog bij OCW.

Voor schoolorganisaties die in de komende jaren problemen voorzien door de prijsontwikkelingen, kondigde minister Wiersma ook een meldpunt aan. Vooralsnog is hier nog geen nadere informatie over bekend.  

Bron: PO-Raad / VO-raad