Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

15-11-2022 2:28

Om een breed beeld te krijgen van hoe het gaat met de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector, wat leeft binnen de raden en wat mogelijk verbeterd kan worden, zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs recent gestart met ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’. In dit kader wordt onderzoek gedaan; momenteel staat een eerste vragenlijst open. Schoolleiders en bestuurders wordt gevraagd de leden van de (G)MR op hun school/scholen hierop te attenderen.

De resultaten van dit eerste onderzoek worden gepubliceerd in een rapport ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’ en dienen als nulmeting. Het is de bedoeling dat dit onderzoek elke twee jaar plaatsvindt, zodat ook op langere termijn kan worden gekeken naar de staat van de medezeggenschap en (G)MR’s en naar ontwikkelingen en aandachtspunten op dit terrein. Kennis hierover kan als goede basis dienen om blijvend te werken aan het verder versterken van de medezeggenschap op scholen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en kan tot en met 18 december aanstaande. Het onderzoek is gericht op leden van alle medezeggenschapsorganen in het funderend onderwijs.

Bron: VO-raad