Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

27-03-2023 4:07

De website POVO Benchmark heeft een nieuwe vormgeving, navigatiestructuur én nieuwe naam: schoolbesturenopdekaart.nl. Op deze website laten de PO-Raad en VO-raad op basis van databronnen (zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs) aan de samenleving zien hoe besturen het geld dat ze van de overheid voor onderwijs krijgen inzetten. Eén van de voordelen van de nieuwe website zijn de betere vergelijkingsmogelijkheden.  

Op schoolbesturenopdekaart.nl (voorheen benchmarkpovo.nl) is het mogelijk je eigen schoolbestuur te vergelijken met soortgelijke schoolbesturen, bijvoorbeeld op basis van vergelijkbaar leerlingaantal of vestigingen. Daarnaast is het mogelijk om schoolbesturen in dezelfde provincie, gemeente en/of plaats te vergelijken. Door onderwijsorganisaties te vergelijken kunnen scholen van elkaar leren en beleid verbeteren. De informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden in verantwoording en in jaarverslagen.  

Op www.schoolbesturenopdekaart.nl krijg je als schoolbestuur inzicht in zaken als: 

 • Het profiel van het schoolbestuur: aantal vestigingen, leerlingen en medewerkers. 
 • De samenstelling van het personeelsbestand (o.a. leeftijd, man/vrouw, ziekteverzuim).   
 • Financiële continuïteit en resultaat. 
 • Huisvestingsgegevens. 

Schrijf een toelichting 

Als schoolbestuur is het mogelijk per onderwerp de cijfers voor jouw onderwijsorganisatie toe te lichten. Door context en uitleg te bieden, zorg je voor een beter begrip van de cijfers van jouw schoolorganisatie.  

Schoolbestuur vergelijken met gemiddelde van de sector 

Als je een schoolbestuur kiest, zie je standaard een vergelijking van het gekozen bestuur met het gemiddelde van schoolbesturen in dezelfde sector (po, vo, povo of vombo). Bij de knop ‘Vergelijken met’ kun je kiezen uit de volgende vergelijkingsmogelijkheden:

 • Bestuur 
 • Vergelijkbaar leerlingaantal  
 • Randstad (percentage) 
 • Provincie 
 • Gemeente  
 • Plaats 
 • Vergelijkbaar aantal vestigingen 

Schoolbesturenopdekaart.nl biedt zo een schat aan informatie voor overleg van schoolbesturen onderling (bijvoorbeeld bij bestuurlijke visitaties). Maar ook in gesprekken met de medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, ouders en gemeenten. 

Bron: Schoolbesturen op de kaart/PO-Raad/VO Raad