Programma Schoolmaaltijden van start

Programma Schoolmaaltijden van start

30-03-2023 3:53

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich sinds 29 maart aanmelden voor het programma Schoolmaaltijden. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.

Het programma Schoolmaaltijden is het antwoord op de in september aangenomen motie die 100 miljoen euro vrijmaakte voor schoolmaaltijden in het po en vo. De motie was ingediend naar aanleiding van de toenemende armoede. Het programma loopt tot einde 2023. Hierover informeerde de minister van OCW op 27 maart 2023 de Tweede Kamer.

Scholen die in aanmerking komen

Scholen komen in aanmerking voor het programma Schoolmaaltijden als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. Deze gegevens zijn te vinden in de NCO-rapportage van de school. Voor vo-scholen met meerdere onderwijsniveaus geldt dat ze in aanmerking komen als voor minstens één van deze niveaus het percentage tenminste 30% is. 

Voor het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn geen NCO-rapportages beschikbaar of is bekend dat relatief veel leerlingen binnen de totale leerling populatie in de doelgroep valt. Daarom heeft de minister besloten dat deze vestigingen zich zonder aanvullende voorwaarden mogen aanmelden voor het programma.

Opties

Wanneer scholen aangetoond hebben dat hun populatie aan de voorwaarden voldoet, kunnen ze kiezen uit twee routes:

  • Route 1: Een maaltijd op school.
    Het organiseren van een maaltijd op school wordt aangeboden via het Jeugdeducatiefonds (JEF). Scholen organiseren zelf de maaltijden en kunnen hierbij ondersteuning ontvangen via schoolcontactpersonen van het JEF en/of een samenwerking aangaan met externe partijen. Enkele voorbeelden die genoemd zijn is werken met vrijwilligers/ouders, het wijkteam of het uitbesteden van de organisatie bij een cateraar. De school kan de gemaakte kosten maandelijks achteraf declareren, tot een maximumbedrag van 9 euro per leerling per week.
    Daarnaast staan de scholen zelf vrij om te kiezen of ze een ontbijt, lunch of tussendoortje willen organiseren.
  • Route 2: Een boodschappenkaart voor thuis.
    De boodschappenkaart wordt aangeboden via het Nederlandse Rode Kruis. Scholen vragen hierbij ouders om zich via de school aan te melden. Ouders die zich aanmelden, vullen vervolgens een aanvullende vragenlijst in. De boodschappenkaarten met een wekelijks budget van 11 euro per leerling worden vervolgens rechtstreeks aan de aangemelde ouders verstrekt. 

Het programma is bedoeld als tijdelijke hulp voor leerlingen en scholen. Of er na 2023 een vervolg komt, is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie

Aanmelden voor het Programma Schoolmaaltijden kan via Schoolmaaltijden.nl. Aanmelden kan het hele jaar, tot het geld op is.

Bron: Schoolmaaltijden.nl/PO-Raad/VO Raad