Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

05-05-2023 11:38

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd; ook het onderwijs levert in. Een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd om de gevolgen van de hoge inflatie op te vangen wordt ingezet om rijksbreed te bezuinigen. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke loon- en prijsbijstelling zijn op dit moment nog niet bekend.

Het lijkt erop dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling door het kabinet wordt ingezet voor een rijksbrede dekkingsopgave. Het is nog niet bekend wat de betreffende passage uit de Voorjaarsnota precies betekent voor de bekostiging van schoolorganisaties.

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet geen extra ruimte geeft voor koopkrachtbehoud van leraren en de arbeidsmarktpositie van het primair onderwijs. Verder is het nog niet duidelijk wat de incidentele inhouding van 111 miljoen op ondersteunende infrastructuur precies inhoudt. Daarbij worden ook middelen ingehouden bij subsidies voor doorstroom en bij zij-instroom.

In het VO is er ook sprake van bezuinigingen op de middelen die in het coalitieakkoord waren toebedeeld aan residentieel onderwijs, het budget voor de infrastructuur basisvaardigheden en op de regeling regionale aanpak vroegtijdige schoolverlaten (VSV). Het gaat bij deze onderwerpen om een bezuiniging van 20 tot 25 miljoen vanaf 2023.

Volgens de PO-Raad is het ook opvallend dat in de Najaarsnota nog gesproken werd over het extra compenseren van scholen voor de stijgende (energie)prijzen. Hiervoor was circa 400 miljoen euro gereserveerd voor alle door OCW bekostigde instellingen, dus van scholen tot omroepen en musea. Het lijkt dat dit bedrag geslonken is met maar liefst 65% tot 140 miljoen euro.

Een klein positief punt uit de Voorjaarsnota is dat er voor onderwijshuisvesting structureel 10,2 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. De bedoeling hiervan is om een programmatische aanpak van onderwijshuisvesting op te zetten. Dit bedrag staat overigens niet in verhouding tot de structurele extra investering van 730 miljoen euro per jaar die in het IBO-rapport over huisvesting noodzakelijk wordt geacht. 

Bron: Tweede Kamer / PO-Raad / VO Raad