Breng uw organisatie in lijn met actuele governance-documenten

Breng uw organisatie in lijn met actuele governance-documenten

25-05-2023 4:51

Functioneert uw organisatie nog zoals het in uw governance-documenten staat?

Als onderwijsorganisatie zou dit vanzelfsprekend moeten zijn, toch? Maar de praktijk kan weerbarstig zijn. Veel statuten van onderwijsinstellingen zijn voor het laatst herzien rond 2011, toen de verplichte toezichthouder zijn intrede deed. Voor samenwerkingsverbanden gebeurde dit meestal in 2013, met de introductie van Passend Onderwijs. Sindsdien zijn er talloze veranderingen geweest.

Ontdek de kloof tussen uw governance-documenten en de werkelijkheid.

De manier waarop bestuur en toezicht worden vormgegeven, is de afgelopen jaren flink geëvolueerd. Wetgeving is versterkt, met de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Goed bestuur en toezicht hebben nu hun eigen codes. Het is cruciaal (en soms wettelijk vereist) dat deze veranderingen weerspiegeld worden in uw statuten, bestuurlijke reglementen, klokkenluiders- en klachtenregelingen.

We begrijpen dat deze documenten niet de meest geliefde stukken zijn om door te nemen. Ze hebben vaak het imago van saai, bureaucratisch gedoe. Begrijpelijk, want het gaat tenslotte om ‘regels’ en hoe ze worden toegepast. Bestuurders en toezichthouders spenderen liever hun tijd aan waar het werkelijk om draait: goed onderwijs, goede resultaten, en bij samenwerkingsverbanden, effectieve implementatie van Passend Onderwijs.

Voorkom verrassingen en risico’s door uw documenten actueel te houden.

Maar juist op het moment dat de realiteit anders verloopt dan verwacht, blijken deze documenten van groot belang. Ze bevatten verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden. Niet-actuele documenten kunnen dan zwaar op de maag liggen, zowel voor bestuurders als toezichthouders. Denk aan het onderhoud van een cv-installatie thuis: het lijkt misschien overbodig, maar als deze uitvalt tijdens de winter, zijn de druiven zuur… Daarom is het essentieel dat u, als bestuurder of toezichthouder van een onderwijsorganisatie of samenwerkingsverband, ervoor zorgt dat uw governance-documenten up-to-date zijn en aansluiten bij de werkelijkheid.

Profiteer van onze expertise in de governance van onderwijsorganisaties

Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u een beoordeling van uw documenten? Neem contact met ons op. Door middel van de statutenscan kunnen we u snel vertellen of uw documenten aan herziening toe zijn.

Onze organisatie heeft ruime ervaring op het gebied van governance binnen het onderwijs. Of het nu gaat om het herzien van uw governance of het verwoorden ervan in de bijbehorende documenten, wij kunnen u volledig ontzorgen, zelfs tot en met het notariële traject! Wilt u meer weten? Neem contact op met Kees de Bondt. (E-mail: c.a.debondt@goc-consultants.nl)

Kees de Bondt

Jurist | Governance Specialist