Leerplusarrangement wordt Onderwijskansenregeling (VO)

Leerplusarrangement wordt Onderwijskansenregeling (VO)

21-06-2023 1:39

Vanaf 2024 gaat de Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs van start, voorheen het Leerplusarrangement (LPA). De regeling van het ministerie van OCW is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met veel leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel krijgen middels de regeling extra bekostiging.

De scholen die in aanmerking komen voor de regeling, worden hierover uiterlijk in april 2024 geïnformeerd door DUO. Met de aanvullende bekostiging kunnen scholen hun leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel extra ondersteunen. Scholen kunnen zelf kiezen wat het beste past bij hun leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan extra taallessen, kleinere klassen of coaching van leerlingen. 

Wijzigingen ten opzichte van Leerplusarrangement 

De Onderwijskansenregeling verschilt op een aantal punten met het Leerplusarrangement: 

  • Er wordt een andere indicator gebruikt. Het LPA wordt nog verdeeld door middel van een indicator op basis van armoedeprobleemcummulatiegebieden (APCG). De Onderwijskansenregeling gaat werken met een nieuw ontwikkelde CBS-indicator. De indicator kijkt o.a. naar de individuele omgevingskenmerken van leerlingen, zoals het opleidingsniveau en de herkomst van de ouders. Deze indicator voorspelt het risico op onbenut leerpotentieel van leerlingen beter dan de APCG. De nieuwe indicator wordt ook gebruikt wordt voor de verdeling van een deel van de NPO-middelen. 
  • Het bedrag dat in totaal beschikbaar is, wordt verhoogd naar € 157 miljoen. Dat is € 105 miljoen meer dan nu nog beschikbaar is via het Leerplusarrangement.  
  • Het budget voor het praktijkonderwijs wordt binnen de nieuwe regeling verdrievoudigd – net als het totale beschikbare bedrag – en wordt gekoppeld aan het aandeel doelgroepleerlingen dat praktijkonderwijs volgt binnen het totale aandeel doelgroepleerlingen. Dat betekent dat 9% van het totale beschikbare LPA-budget naar het praktijkonderwijs gaat.  

Meer scholen in aanmerking voor Onderwijskansenregeling 

Omdat er meer geld beschikbaar komt, komen meer scholen in aanmerking voor de Onderwijskansenregeling dan voorheen het geval was met het Leerplusarrangement. Veel scholen die op dit moment geld ontvangen via het Leerplusarrangement, zullen door de nieuwe regeling ook meer geld ontvangen. Een klein aantal scholen zal juist minder of geen geld meer ontvangen, vanwege de nieuwe indicator. 

Rekentool 

Vanuit OCW komt er een rekentool voor schoolbesturen die willen inschatten of een school in aanmerking komt voor de Onderwijskansenregeling. De tool geeft een indicatie op basis van de definitieve leerlingtelling van 2021. Hiermee biedt de tool dus geen zekerheid voor de verdeling van de middelen in 2024 en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wel geeft het een eerste indicatie. De eerste toekenning via de Onderwijskansenregeling voor 2024 gebeurt op basis van de definitieve leerlingtelling van 1 oktober 2022, en wordt elk jaar berekend op basis van systematiek T-2.  

De rekentool is naar verwachting beschikbaar in het najaar van 2023. 

Bron: VO-raad/Rijksoverheid