Onderhandelaarsakkoord PO

Onderhandelaarsakkoord PO

14-09-2023 2:33

In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders.

De belangrijkste uitkomsten van het onderhandelaarsakkoord zijn:

Loonstijging

Per 1 juli 2023 worden alle salarisbedragen verhoogd met 10% (werkt door in de pensioenopbouw en bovenwettelijke uitkeringen). Vanwege de afspraken die in 2022 met de minister in het Onderwijsakkoord zijn gemaakt, in het kader van het dichten van de loonkloof, geldt voor het po dezelfde verhoging als voor het vo.

Ook de (opbouw van) nominale eindejaarsuitkering en de arbeidsmarkttoelage voor (adjunct-)directeuren wordt verhoogd met 10%. De verhoging wordt niet verwerkt in de bindingstoelage.

In november 2023 vindt er een eenmalige uitkering plaats: voor werknemers in:

  • Schaal 1 tot en met schaal 5: 1000 euro
  • Schaal 6 tot en met schaal 9: 600 euro
  • Schaal 10 en hoger: 350 euro

Deze toelage wordt opgebouwd over diensttijd en werktijdfactor in de maanden augustus, september en oktober 2023.

Onderzoek naar werkcontext van schoolleiders

Voor de schoolleiders is de extra afspraak gemaakt om onderzoek te doen naar de werkcontext van schoolleiders. Want de randvoorwaarden (relatie met de werkgever, ondersteuning, formatie etc.) waaronder de schoolleider zijn werk doet, spelen een cruciale rol in het groeiende schoolleiderstekort. De praktijk van de schoolleider is in dit onderzoek het vertrekpunt.

Behouden van startende schoolleiders

Vanwege het oplopende schoolleiderstekort is het behoud van startende schoolleiders extra belangrijk. Hiervoor is gerichte begeleiding nodig. Artikel 9.5 cao-po wordt hiertoe gewijzigd.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar 17 cent per kilometer

De reiskosten woon-werkverkeer wordt aangepast van 12 naar 17 cent per kilometer. De bodem blijft 7 km, maar het plafond is naar 25 km verhoogd. Ook dit loopt nu synchroon met het VO.

Participatiebanen

Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepenregister (de zogeheten participatiebanen), krijgen de arbeidsvoorwaarden zoals deze voor alle werknemers in de sector gelden.

Klik hier voor gehele onderhandelaarsakkoord.

Bron: AVS