Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

14-09-2023 11:14

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties zullen daardoor een keuze moeten maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als wordt gekozen voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning van schoolorganisaties bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor een van de verwerkingswijzen, vind je hier informatie en tools. Deze toolbox wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld.

Brochure Verwerking kosten groot onderhoud in de jaarrekening

Beknopte versie Verwerking kosten groot onderhoud voor schoolorganisaties die niet economisch claimrecht hebben op gebouw

Agenda: woensdag 27 september herhalen PO-Raad en VO-raad het webinar over het verwerken van de kosten voor groot onderhoud in de jaarrekening.

Presentatie van 7 september van eerste webinar verwerken groot onderhoud per 2024

Tool berekening voorziening groot onderhoud conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (met een korte toelichting op het model). (Tool is tijdelijk niet beschikbaar)

Veelgestelde vragen en antwoorden verwerken kosten groot onderhoud

Bron: PO-Raad