Definitief onderwijsaccountants-protocol beschikbaar

Definitief onderwijsaccountants-protocol beschikbaar

20-12-2023 2:02

Op 12 december jl. heeft de inspectie het definitieve accountantsprotocol 2023 gepubliceerd.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten. In het accountantsprotocol wordt aangesloten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Begin 2024 wordt het accountantsprotocol 2023 geformaliseerd met een ministeriële regeling in de Staatscourant.

Bron: Onderwijsinspectie