Nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar!

Nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar!

21-03-2024 2:21

De VO-raad heeft een reeks vernieuwende voorbeeldfuncties gepubliceerd voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Deze voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld, in afstemming met professionals uit het veld, en zijn bedoeld om scholen te inspireren bij het actualiseren van hun functieomschrijvingen. Deze voorbeeld functiebeschrijvingen kunnen, na een kleine aanpassing, ook worden ingezet bij PO, S(B)O, MBO of SWV. 

In dit nieuwe voorbeeldmateriaal is gekozen voor een dynamische benadering, waarbij functies zijn beschreven in de vorm van flexibele reeksen. Dit concept biedt scholen de vrijheid om functies te modelleren die aansluiten bij de hedendaagse onderwijsbehoeften, en ook ruimte geven voor de eigenheid van een organisatie. Het gebruik van functiereeksen stimuleert een meer abstracte en algemene beschrijving, wat leidt tot grotere flexibiliteit met minder functies.

GOC Consultants staat klaar om uw organisatie te begeleiden bij het implementeren van nieuwe (aangepaste) functies of herzien van het gehele functiegebouw. Ons team FUWA biedt deskundige ondersteuning bij elke stap in het proces. Bij aanpassingen aan individuele functiebeschrijvingen en ook bij het herzien van een geheel functiegebouw. Wij verzorgen een compleet functieboek, afgestemd op de huisstijl van uw organisatie. Wij helpen dat het functiehuis niet alleen actueel is, maar ook aansluit bij de doelen en ambities van de organisatie.

Kijk op onze website naar deze voorbeeldfuncties die als inspiratie kunnen dienen voor uw schoolbestuur en hoe GOC Consultants u kan ontzorgen bij het optimaal benutten van deze nieuwe mogelijkheden. Samen zetten we de stap naar een toekomstbestendig en flexibel functiehuis.

Lees meer over de voorbeeldfuncties

Contact: Erwin Boom en Arnelieke de Bondt