Datalek Iddink

Datalek Iddink

17-04-2024 9:58

Op 11 april werd Iddink Learning Materials getroffen door een cyberaanval. In een daaropvolgend webinar op 15 april met SIVON en Kennisnet, werden schoolbesturen bijgepraat over de voortgang. Er kwamen vragen naar voren over de oorsprong van de aanval, de zekerheid van leermiddelenlevering, en de details van de gelekte data.

Lees hier de laatste updates

Cyberaanval en Datalek

Iddink heeft aangegeven dat wachtwoorden die vóór 13 april 2021 waren opgeslagen, mogelijk getroffen zijn, hoewel deze versleuteld opgeslagen waren. Nieuwe wachtwoorden zijn veilig bewaard in een aparte database. Ook werd bekend dat persoonlijke data zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, school- en bankgegevens van sommige gebruikers gelekt zijn.

Scholen hebben tot 1 mei de tijd om hun leermiddelenlijst aan te leveren. Dit is een deadline die nu onder druk staat. Iddink en SIVON werken aan een oplossing en beloven snel een update te geven. De FAQ-sectie op de website van Iddink biedt voortdurend bijgewerkte informatie.

Preventief melden

Advies aan scholen die vroeger klant waren bij Iddink is om preventief een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden, aangezien de exacte omvang van de gelekte data nog wordt onderzocht. SIVON en Iddink werken nauw samen om de achtergrond van de aanval te onderzoeken en de beveiliging te versterken, met nadere informatie die volgt na afronding van het onderzoek.

Neem bij vragen contact op met de Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming van uw organisatie.