Auteur archieven voor Arnelieke de Bondt

Nieuw formulier UWV

september 21, 2023 3:25 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuw formulier UWV

Op de portal van UWV is een nieuw formulier beschikbaar: melding voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof. Ontvangt een werknemer tijdens haar ziekte een zwangerschaps- en bevallingsuitkering? En kan zij na haar verlof nog steeds niet werken door dezelfde oorzaak als vóór...


Onderhandelaarsakkoord PO

september 14, 2023 2:33 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelaarsakkoord PO

In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. De belangrijkste uitkomsten van het onderhandelaarsakkoord...


Veranderingen in het nieuwe schooljaar

september 14, 2023 12:57 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen in het nieuwe schooljaar

AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. Bewegingsonderwijs Scholen in het primair onderwijs...


Breng uw organisatie in lijn met actuele governance-documenten

mei 25, 2023 4:51 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Breng uw organisatie in lijn met actuele governance-documenten

Functioneert uw organisatie nog zoals het in uw governance-documenten staat? Als onderwijsorganisatie zou dit vanzelfsprekend moeten zijn, toch? Maar de praktijk kan weerbarstig zijn. Veel statuten van onderwijsinstellingen zijn voor het laatst herzien rond 2011, toen de verplichte toezichthouder zijn...


Miniconferentie: Grensoverschrijdend gedrag in jouw onderwijsinstelling

mei 12, 2023 2:23 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Miniconferentie: Grensoverschrijdend gedrag in jouw onderwijsinstelling

Hoe ga je om met een melding? Hoe onderzoek je signalen? Hoe leer je ervan? In de laatste schooljaren doen zich fors meer meldingen voor in het onderwijs over grensoverschrijdend gedrag. Dat geldt voor alle onderwijssectoren, van primair tot wetenschappelijk...


Coaching van (startend) HR-adviseurs en HR-medewerkers

februari 13, 2023 3:16 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Coaching van (startend) HR-adviseurs en HR-medewerkers

In de krapte van de arbeidsmarkt is het voor schoolbesturen steeds ingewikkelder om op de HR-afdeling de juiste persoon op de juiste plek te vinden. GOC Consultants ontwikkelt een programma waarbij (startende) HR-adviseurs en HR-medewerkers worden begeleid op specifieke HR-onderwerpen...


Workshop: FUWA is (geen) emotie!?

januari 18, 2023 7:52 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Workshop: FUWA is (geen) emotie!?

Arnelieke en Erwin nemen je mee in de wondere wereld van FUWA. Tijdens de workshop FUWA geven zij bestuurders, (adjunct)directeuren, HR-(staf)medewerkers en andere geïnteresseerden meer inzicht in de inzet van functies binnen hun organisatie. Want FUWA is een feitelijk en ‘objectief’ instrument voor...


Onderzoek FUWA directiefuncties in het PO

december 12, 2022 11:53 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek FUWA directiefuncties in het PO

Eind november is het langverwachte onderzoek van de cao-partijen in het primair onderwijs gepubliceerd! Namens de cao-werkgroep heeft Leeuwendaal onderzoek gedaan naar de functies, de functiewaardering (FUWA) en de financiële beloning. Onderstaande functies werden onderzocht: Bij deze groepen leeft een...


verlof, ouderschap, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof

Betaald ouderschapsverlof

oktober 7, 2022 11:52 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 is er vanuit de Wet Arbeid en Zorg een nieuwe regeling voor ouders met pasgeboren kinderen: betaald ouderschapsverlof. De regeling houdt – kort samengevat – in dat iedereen die een kind heeft die de leeftijd van...


Wel in ontwikkeling subsidieregeling

Subsidieregeling voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school

juli 1, 2022 10:02 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school

De nieuwe subsidieregeling ‘Wel in ontwikkeling’ is bedoeld voor kinderen en jongeren die op dit moment niet staan ingeschreven op een school. Het doel van de subsidieregeling is om kinderen en jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school,...


Vereenvoudiging bekostiging

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

juli 1, 2022 9:46 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook basisscholen gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen. Dit verandert er per 1 januari 2023: De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. ...


Webcam

Voorkom dat hackers meekijken via de webcam

juni 20, 2022 9:17 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voorkom dat hackers meekijken via de webcam

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom: videobellen is een vrijwel dagelijkse bezigheid geworden. Maar terwijl de webcam overuren draait, kijken hackers graag mee; of het nu is om te gluren of om op zoek te gaan naar materiaal om je mee...


DPIA Personeelssystemen

DPIA Personeelsadministratie

juni 13, 2022 9:02 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor DPIA Personeelsadministratie

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment. In het Nederlands heet het gegevensbescherming effectbeoordeling. Een DPIA geeft inzicht op welke manier gegevens worden verzameld, wat het doel ervan is en wat de risico’s zijn. Om daarna maatregelen te kunnen nemen...


Een duidelijke positie voor schoolbesturen

Instemming van medezeggenschap bij bijstelling schoolprogramma

juni 2, 2022 10:24 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Instemming van medezeggenschap bij bijstelling schoolprogramma

Uit de laatste voortgangsrapportage van Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat de MR op nagenoeg alle scholen betrokken is geweest bij de interventiekeuze. Al heeft de MR nog niet op alle scholen ingestemd met het schoolprogramma. Om de leervertragingen effectief aan...


Publicatie WGA-instroomcijfers stopt

mei 20, 2022 9:37 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Publicatie WGA-instroomcijfers stopt

Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werkgevers hun WGA-instroomcijfer niet meer. De publicatie van de cijfers over arbeidsongeschikte werknemers door UWV stopt vanwege strengere regels voor persoonsgegevens. UWV stuurde elk jaar een brief met het WGA-instroomcijfer naar grote werkgevers. Hiermee konden...


Brugfunctie tussen ouders en school

Onderhandelaarsakkoord 2022

mei 19, 2022 9:49 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelaarsakkoord 2022

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders. De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:...


Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

mei 13, 2022 10:57 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

Een werknemer heeft – tot een kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt – recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. De cao kan regelen dat het salaris gedeeltelijk wordt doorbetaald. In het...


Wet WIEG en verlof bij vroeggeboorte

mei 13, 2022 10:49 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Wet WIEG en verlof bij vroeggeboorte

Een werkneemster die zwanger is, heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Doorgaans kan een (aanstaande) moeder aanspraak maken op maximaal zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. In totaal heeft een moeder recht op minstens zestien weken verlof. Bij...


In-company-trainingen over modernisering van het Participatiefonds

april 13, 2022 9:12 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor In-company-trainingen over modernisering van het Participatiefonds

GOC Consultants biedt in-company-training aan. Deze trainingen zijn om directeuren en P&O-ers voor te bereiden op de gevolgen van de modernisering van het Participatiefonds. Directeuren in het primair onderwijs weten dat ze aangesloten zijn bij het Participatiefonds. Zij weten daardoor...


Koepelvrijstelling matchingsdiensten RTC Cella

oktober 11, 2021 1:39 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Koepelvrijstelling matchingsdiensten RTC Cella

Op 12 augustus 2021 heeft Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een reeds in 2019 door RTC Cella opgestarte belastingprocedure. Eerder oordeelde de Rechtbank Den Haag ook al in het voordeel van RTC Cella. Nu is ook Gerechtshof Den Haag...


PO-Raad: grote uitdagingen onderwijs niet opgelost met meer centrale sturing

Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

oktober 11, 2021 1:14 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

Op 14 september 2021 is het wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel vervolgens op 5 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat na drie jaar voorbereiding de modernisering van...


Google kantoor

DPIA voor Google G Suite

maart 4, 2021 8:28 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor DPIA voor Google G Suite

Onlangs is er een privacy-analyse uitgevoerd naar Google G Suite Enterprise en G Suite for Education. Inmiddels ook bekend als Google Workspace for Education (Plus). Uit de privacy-analyse blijkt dat de privacyvoorwaarden van Google niet voldoen aan de privacywetgeving. Dit...


Vervolg: Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

februari 15, 2021 3:18 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Vervolg: Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

Download hier de handreiking Privacy en COVID-19 Veel scholen vragen zich af of zij mogen registreren wie van hun leerlingen besmet is met corona. Bijvoorbeeld in verband met maatregelen van het kabinet om groepen kinderen voor een aantal dagen naar...


Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

februari 15, 2021 12:45 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt...


Documentaire: Strijd voor gelijke kansen in het onderwijs

december 4, 2020 12:40 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Documentaire: Strijd voor gelijke kansen in het onderwijs

Lukt het school om het verschil te maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich voor hun nieuwe documentaireserie Klassen stelden. Wederom strijken ze neer in Amsterdam-Noord, dit keer richten...


Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen

november 23, 2020 3:32 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen

Met 25 maatregelen verbetert minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en hun ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen hoorrecht, zodat zij betrokken worden bij besluiten over hun oplossing. Voor ouders...


Meldpunt schoolsluiting

oktober 26, 2020 9:41 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Meldpunt schoolsluiting

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting, vanwege het coronavirus, landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht. Deze is ingebed binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van...


Protocollen en checklists in verband met het Coronavirus

oktober 22, 2020 1:51 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Protocollen en checklists in verband met het Coronavirus

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen vind je hieronder een aantal documenten.  Overzicht van onderwerpen: Protocol basisonderwijs Protocol speciaal onderwijs Protocol voortgezet onderwijs Protocol bewegingsonderwijs Mondkapjes Handreiking bij besmetting Servicedocument voor besturen Neusverkouden kinderen Beslisboom...


Arbeidsmarktplatform PO

Meer ondersteuners, minder directieleden in primair onderwijs

oktober 22, 2020 1:09 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Meer ondersteuners, minder directieleden in primair onderwijs

De personeelssamenstelling in het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent, terwijl het aantal personen in een directiefunctie met meer dan 10 procent daalde. Het primair onderwijs blijft een...


Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

oktober 14, 2020 12:03 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Tweede Kamer ging begin oktober in debat over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging. Alle politieke partijen willen meer grip krijgen op het geld dat naar onderwijs gaat. De reserves van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn de Tweede Kamer een...


PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

oktober 14, 2020 9:42 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit!  ‘Dit kan ons helpen om het gesprek meer te richten op toekomst van het vak‘ en ‘Aan de hand van deze toolkit kunnen we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen’, dit zijn enkele reacties...


360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

oktober 14, 2020 8:04 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor 360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Het kabinet stelt...


Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege Corona

oktober 13, 2020 12:11 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege Corona

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en...


mondkapje school

Mondkapje verplicht voor V(S)O?

oktober 6, 2020 8:23 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Mondkapje verplicht voor V(S)O?

Gebruik een mondkapje op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O). Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te gebruiken. Het is dus niet verplicht maar er ligt wel een dringend advies. Dit is nodig in...


Privacy, AP, Persoonsgegevens, beschermen

Wat deed de Autoriteit Persoonsgegevens het afgelopen jaar om onze persoonsgegevens te beschermen?

augustus 31, 2020 10:22 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Wat deed de Autoriteit Persoonsgegevens het afgelopen jaar om onze persoonsgegevens te beschermen?

In 2019 focuste de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer op handhaving van de privacywetgeving. Eerder, in 2018, lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. In 2019 was deze periode van coulance voorbij. De AP legde onder...


Een verstevigd fundament voor iedereen

augustus 28, 2020 10:27 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Een verstevigd fundament voor iedereen

Een nauwere betrokkenheid van de inspectie, een standaarddashboard om zichtbaar te maken of scholen hun middelen doelmatig besteden of succesvolle interventies delen. Het is een greep uit de voorstellen in het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen. Want de onderwijsresultaten zijn...


De titanenstrijd tegen het lerarentekort

Aanvragen van een WIA-uitkering

augustus 14, 2020 10:00 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen van een WIA-uitkering

Mijn werknemer is twee jaar ziek, en nu? U heeft een werknemer in dienst die al geruime tijd wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid afwezig is. Gedurende de afgelopen twintig maanden heeft u de werknemer door de bedrijfsarts laten begeleiden. Het wordt...


Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

juni 12, 2020 10:50 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

Bijzondere tijden vragen om (meer) maatwerk: deadline actualiseren en herwaarderen functies onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie. De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van OOP...


Herziening functiegebouw in het speciaal onderwijs

juni 3, 2020 11:31 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Herziening functiegebouw in het speciaal onderwijs

Interview: Lilian van Amelsvoort (Mytylschool Gabriël) Het speciaal onderwijs maakt in Nederland maar een klein deel uit van het totale primair onderwijs. Ongeveer 5% van de scholen valt onder het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs ((V)SO). Dit zijn veelal éénpitters en kleine besturen...


Eindrapport evaluatieonderzoek passend onderwijs

mei 28, 2020 5:34 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Eindrapport evaluatieonderzoek passend onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde woensdag 27 mei 2020 het eindrapport van het 5-jaar durende evaluatieonderzoek passend onderwijs. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door 7 onderzoeksinstituten, en maakt onderdeel uit...


Basisscholen openen

Basisscholen weer helemaal open vanaf juni

mei 19, 2020 8:43 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Basisscholen weer helemaal open vanaf juni

De basisscholen zullen vanaf maandag 8 juni weer helemaal opengaan. Dat heeft Premier Mark Rutte bekendgemaakt op de persconferentie van dinsdagavond 19 mei in Den Haag. Na tweeënhalve maand kunnen de leerlingen weer het reguliere fysieke onderwijs hervatten. Op dezelfde...


Veelgestelde vragen over het Coronavirus

mei 10, 2020 9:00 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Veelgestelde vragen over het nieuwe Coronavirus Dit overzicht is gaat in op een aantal vragen. De vragen en antwoorden zijn opgesteld in samenwerking met onze samenwerkingspartner Capra Advocaten. We werken het overzicht regelmatig bij aan de hand van nieuwe vragen...


7 Redenen om een alternatief voor Zoom te gebruiken

mei 7, 2020 10:27 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor 7 Redenen om een alternatief voor Zoom te gebruiken

Door de Coronacrisis waren scholen genoodzaakt om het onderwijs digitaal voort te zetten. Honderden scholen kozen ervoor om hierbij gebruik te maken van videochatdienst ZOOM. Een applicatie wat al vrij snel in het nieuws kwam als onbetrouwbaar en onveilig. Dit...


Vingerafdruk

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

april 30, 2020 3:26 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdsregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken van medewerkers had mogen verwerken. Het bedrijf kan zich namelijk niet beroepen op...


Onderhandelaarsakkoord CAO VO

april 23, 2020 10:17 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelaarsakkoord CAO VO

Op 9 april 2020 heeft de VO-raad met de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Oplopende...


Re-integratie tijdens de Coronacrisis

april 8, 2020 9:11 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Re-integratie tijdens de Coronacrisis

Versoepelde beoordeling UWV:  sigaar uit eigen doos In de afgelopen weken heeft de overheid voortvarend verschillende – veelal ruimhartige – maatregelen in het leven geroepen om werkgevers en werknemers in deze moeilijke Coronatijd te ondersteunen. Eén van de vele problemen...


Definitieve CAO PO 2019-2020 is gepubliceerd

maart 30, 2020 2:25 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Definitieve CAO PO 2019-2020 is gepubliceerd

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2019-2020 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  De PO-Raad en de vakbonden sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao...


Veilig thuiswerken tijdens de Coronacrisis

maart 19, 2020 9:18 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Veilig thuiswerken tijdens de Coronacrisis

Nederland blijft doorwerken tijdens de Coronacrisis. Wie dat kan, doet dat thuis. Maar let op: voor cybercriminelen is deze crisis een kans om gevoelige data buit te maken. Het is belangrijk om veilig thuiswerken mogelijk te maken. En een foutje...


Thuiswerken

Loondoorbetaling bij thuisblijvers

maart 18, 2020 11:55 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Loondoorbetaling bij thuisblijvers

Nu er nieuwe maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn er veel mensen (noodgedwongen) thuis komen te zitten. In welke situaties hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling? Er zijn vier scenario’s voor het recht op...


Mijn werknemer is 2 jaar ziek, en nu?

maart 17, 2020 12:49 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Mijn werknemer is 2 jaar ziek, en nu?

U heeft een werknemer in dienst die al langere tijd wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid afwezig is. In 20 maanden heeft u de werknemer door de bedrijfsarts laten begeleiden. Daardoor wordt het tijd voor het aanvragen van de WIA-uitkering. En daardoor...


Scholen sluiten

Scholen sluiten in verband met Coronavirus

maart 15, 2020 6:16 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Scholen sluiten in verband met Coronavirus

Alle scholen sluiten vanaf maandag 16 maart voor leerlingen. Het kabinet heeft, na overleg met diverse partijen, op 15 maart dit besluit genomen. De sluiting duurt voorlopig tot 6 april 2020. De sluiting geldt ook voor instellingen in de kinderopvang....


Loondoorbetaling

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

maart 13, 2020 9:15 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Nieuwe Coronavirus (COVID-19). Deze maatregelen zijn per direct ingegaan. Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open. Er...


Coronavirus maatregelen op school

februari 29, 2020 8:36 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Coronavirus maatregelen op school

Het kabinet heeft op maandag 28 september nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende periode niets. Een overzicht van de maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 ingaan,...


Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking, nut of noodzaak

februari 27, 2020 4:14 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijke samenwerking, nut of noodzaak

Het onderwijslandschap verandert. Zowel in het PO als in het VO. Scholen zijn geen eilanden meer. Schoolbesturen hebben steeds meer andere besturen in de omgeving nodig om goed onderwijs te blijven bieden. Daarvoor is het nodig dat schoolbesturen een bestuurlijke...


Checklist en stappenplan voor herziening functiegebouw onderhandelaarsakkoord PO

februari 10, 2020 2:28 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Checklist en stappenplan voor herziening functiegebouw onderhandelaarsakkoord PO

Uit het onderhandelaarsakkoord volgt dat van iedere werkgever in het PO wordt verwacht dat het functiegebouw uiterlijk 1 augustus 2020 wordt heroverwogen. Dit geldt voor zowel de OOP- als voor de directiefuncties. Dit betekent een actualisatie van bestaande (verouderde) functiebeschrijvingen...


Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

januari 29, 2020 9:00 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Heeft u op of na 1 juli 2015 een werknemer ontslagen wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid of heeft u een vaststellingsovereenkomst gesloten op grond waarvan u afscheid heeft genomen van een werknemer vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid? Dan had deze werknemer recht op de transitievergoeding. Als...


Rechten van betrokkenen

januari 21, 2020 7:30 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Rechten van betrokkenen

8 fundamentele rechten van betrokkenen Betrokkenen hebben verschillende rechten om controle te hebben op de persoonsgegevens die anderen van hun verwerken. Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar hebben het recht om invloed uit te oefenen over de persoonsgegevens van...


Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

januari 16, 2020 4:29 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

De achterbannen van de cao-partijen hebben ingestemd met het  onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In het akkoord zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober...


DPIA verplicht

DPIA Verplicht volgens AP

december 3, 2019 9:53 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor DPIA Verplicht volgens AP

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 27 november 2019, een definitieve lijst van verwerkingen waarvoor een DPIA verplicht is in de Staatscourant gepubliceerd. DPIA is de afkoring voor een Data Protection Impact Assessment. Dat is een speciale risicoanalyse op het gebied...


Autoriteit Persoonsgegevens tovert konijnen uit de hoge hoed!

november 19, 2019 6:16 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Autoriteit Persoonsgegevens tovert konijnen uit de hoge hoed!

Vorige week was het ‘de week van de Mediawijsheid’ (8 t/m 15 november). In deze week lanceerde de Autoriteit Persoonsgegevens het spel / app: ‘Ben jij je telefoon de baas’. Hierin worden jongeren bewust gemaakt van alle informatie die zij...