Auteur archieven voor Karen Titulaer

EINDTOETS WORDT DOORSTROOMTOETS

Eindtoets wordt doorstroomtoets

september 14, 2023 12:45 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Eindtoets wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 is er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs en zijn er nieuwe maatregelen voor bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. Wat betekent dit voor scholen?   De nieuwe wet regelt dat met ingang...


Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

september 14, 2023 11:14 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties zullen daardoor een keuze moeten maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of...


Vaste contracten staan verder onder druk

Vaste contracten staan verder onder druk

september 14, 2023 9:30 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Vaste contracten staan verder onder druk

Door de val van het kabinet is het onzeker wat er zal gebeuren met een ingrijpend wetsvoorstel dat paal en perk moet stellen aan tijdelijke contracten in het onderwijs. Na de val van het kabinet staan de onderwijsplannen, eind 2021...


Subsidieregelingen voor onderwijsregio’s, RAP en Samen Opleiden gepubliceerd

Subsidieregelingen voor onderwijsregio’s, RAP en Samen Opleiden gepubliceerd

september 14, 2023 9:25 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregelingen voor onderwijsregio’s, RAP en Samen Opleiden gepubliceerd

Op dinsdag 5 september zijn twee subsidieregelingen gepubliceerd voor onderwijsregio’s én voor RAP-regio’s en partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) die nog niet onderdeel zijn van een onderwijsregio. In onderwijsregio’s wordt voor het verbeteren van de onderwijsarbeidsmarkt samengewerkt op het...


Veldpartijen onderwijs: samen aan het werk voor medezeggenschap

juni 27, 2023 11:06 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Veldpartijen onderwijs: samen aan het werk voor medezeggenschap

Goede medezeggenschap in het onderwijs vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Dat is de strekking van een brief die negen ‘veldpartijen’ in het funderend onderwijs naar minister Dijkgraaf stuurde. Naar aanleiding van het rapport ‘Koersen op kwaliteit en...


Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt

juni 26, 2023 1:32 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt

Scholen die in 2023 meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten kunnen een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Het ministerie van OCW stelt een subsidieregeling open van 3 juli 2023 tot en met 15 september 2023...


Verlenging arbeidsmarkttoelage in 2023

juni 26, 2023 11:34 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Verlenging arbeidsmarkttoelage in 2023

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt in ongewijzigde vorm verlengd in ieder geval tot en met 31 december 2023. Voor de periode daarna worden nog nadere afspraken gemaakt....


Leerplusarrangement wordt Onderwijskansenregeling (VO)

juni 21, 2023 1:39 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Leerplusarrangement wordt Onderwijskansenregeling (VO)

Vanaf 2024 gaat de Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs van start, voorheen het Leerplusarrangement (LPA). De regeling van het ministerie van OCW is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met veel leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel krijgen middels de regeling...


Kritische reacties op wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

juni 13, 2023 1:22 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Kritische reacties op wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Het ministerie van OCW heeft een wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid voorgelegd voor internetconsultatie. De PO-Raad en de VO-raad geven aan grote bezwaren te hebben tegen dit wetsvoorstel. Beide raden hun reactie ingediend bij de internetconsultatie. OCW geeft aan dat het hoofddoel is om...


Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

juni 9, 2023 11:41 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

Met de landelijke campagne “Doe meer met Taal” wil de Rijksoverheid mensen aanmoedigen hun basisvaardigheden (zoals taal-, reken- en digitale vaardigheden) te verbeteren. De campagne start op 28 september 2023. Onderwerpen die in de campagne voor ouders aan bod komen...


Wetsvoorstel: tijdelijke nieuwkomersvoorziening (vo)

juni 7, 2023 11:05 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel: tijdelijke nieuwkomersvoorziening (vo)

Op 6 juni jl. stuurde de minister van OCW een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin hij zogenoemde tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) mogelijk maakt. In een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het...


Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomers-voorzieningen (po)

juni 7, 2023 10:42 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomers-voorzieningen (po)

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) mogelijk maakt. In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de...


Lancering website Jouw Veilige School

juni 1, 2023 11:24 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Lancering website Jouw Veilige School

Het ministerie van OCW heeft de website www.jouwveiligeschool.nl gelanceerd. Op deze website vind je een wegwijzer voor als je je onveilig voelt op school of als jij je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt. Een veilige schoolomgeving is belangrijk....


Voorstel wetswijziging onderwijshuisvesting

juni 1, 2023 10:29 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voorstel wetswijziging onderwijshuisvesting

OCW bereidt een wetswijziging onderwijshuisvesting voor die moet leiden tot een betere aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Het door minister Wiersma voorgelegde plan is een volgende stap in het op orde krijgen van de ‘gebouwenvoorraad’, die uiteindelijk...


Voorlopers onderwijsregio’s van start

mei 26, 2023 12:49 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voorlopers onderwijsregio’s van start

Er zijn 29 aanvragen ingediend door samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep als zogeheten voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. De voorlopers zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. In gezamenlijkheid inspelen op de personeelstekorten...


Rapport Staat van het Onderwijs 2023

mei 11, 2023 10:58 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Rapport Staat van het Onderwijs 2023

Inzet op basisvaardigheden en kansengelijkheid vraagt om betere sturing in het onderwijs Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten besturen daar meer regie in nemen. Dat kunnen ze...


Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

mei 5, 2023 11:38 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd; ook het onderwijs levert in. Een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd om de gevolgen van...


Gratis inzameling verpakkingsafval

mei 2, 2023 3:43 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Gratis inzameling verpakkingsafval

Omdat een gescheiden inzamelingsysteem vaak kosten met zich meebrengt, wordt op veel scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar komt nu verandering in. Van 1 mei tot en met 31 mei 2023 is het weer voor scholen in Nederland mogelijk om zich aan...


Communicatie ouderbijdrage onvoldoende, dilemma voor veel scholen (VO)

april 24, 2023 4:15 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Communicatie ouderbijdrage onvoldoende, dilemma voor veel scholen (VO)

Scholen in het voortgezet onderwijs communiceren niet duidelijk genoeg, of niet volledig, over de vrijwillige ouderbijdrage. Ruim driekwart van de schoolgidsen voldoet daarbij niet aan de wet. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in hun onderzoek naar 160 schoolgidsen. Ook...


Motie Tweede Kamer aangenomen: één cao voor het funderend onderwijs

april 13, 2023 9:41 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Motie Tweede Kamer aangenomen: één cao voor het funderend onderwijs

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht met voorstellen te komen voor één cao voor het funderend onderwijs, die in rechtstreekse onderhandelingen tussen de minister en de vakbonden tot stand komt. Uitvoering van deze motie...


Onderwijsorganisaties vragen kabinet om meer loonruimte

april 6, 2023 3:01 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderwijsorganisaties vragen kabinet om meer loonruimte

PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben het kabinet in een brief opgeroepen meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van arbeidskosten voor het personeel in alle onderwijssectoren. Het nijpende personeelstekort en de ongekend hoge...


Programma Schoolmaaltijden van start

maart 30, 2023 3:53 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Programma Schoolmaaltijden van start

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich sinds 29 maart aanmelden voor het programma Schoolmaaltijden. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Het programma Schoolmaaltijden is het antwoord op...


Voorlopers voor inrichting onderwijsregio’s kunnen plan van aanpak indienen

maart 28, 2023 3:18 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Voorlopers voor inrichting onderwijsregio’s kunnen plan van aanpak indienen

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere...


Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

maart 27, 2023 4:07 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

De website POVO Benchmark heeft een nieuwe vormgeving, navigatiestructuur én nieuwe naam: schoolbesturenopdekaart.nl. Op deze website laten de PO-Raad en VO-raad op basis van databronnen (zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs) aan de samenleving zien hoe besturen het geld...


AVG: Verwerkersovereenkomsten gemakkelijk geregeld

maart 14, 2023 2:43 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor AVG: Verwerkersovereenkomsten gemakkelijk geregeld

Kennisnet lanceert begin mei de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Daarmee onderteken en beheer je als schoolorganisatie verwerkersovereenkomsten van je leveranciers. Door de koppeling met eHerkenning komt de overeenkomst altijd terecht bij de persoon met de bevoegdheid om te tekenen. Zo voldoe je...


Kansengelijkheid: minister kiest voor stapsgewijze aanpak

maart 10, 2023 1:53 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Kansengelijkheid: minister kiest voor stapsgewijze aanpak

Geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen, maar een stapsgewijze aanpak om de gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Dat is de koers die minister Wiersma kiest in de verschenen Kamerbrief over kansengelijkheid in het funderend onderwijs. De brief bevat vooral voornemens...


Onderzoek Sterk Medezeggenschap naar ondersteuning en faciliteiten (G)MR

maart 9, 2023 3:35 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek Sterk Medezeggenschap naar ondersteuning en faciliteiten (G)MR

Het CAOP voert in opdracht van het programma Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit naar manieren waarop (G)MR’en door het bevoegd gezag ondersteund worden en in hoeverre (G)MR leden bekend zijn met het wettelijk kader rondom faciliteiten, van welke faciliteiten de...


Nieuwe stimuleringsregelingen Gezonde School van start

februari 20, 2023 2:45 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe stimuleringsregelingen Gezonde School van start

Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen én volwassenen. Scholen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl voor hun leerlingen kunnen van 6 maart tot en met 17 april 2023...


Hulp bij opstellen Integraal Huisvestingsplan

februari 20, 2023 2:11 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij opstellen Integraal Huisvestingsplan

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Steeds vaker maken zij hierover afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een IHP op te stellen. Om...


Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud in jaarcijfers

februari 16, 2023 2:30 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud in jaarcijfers

De Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) heeft specifieke verslaggevingsvoorschriften voorgesteld ten aanzien van het verwerken van de kosten voor groot onderhoud. De wijzigingen zijn van toepassing voor schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs die de gebouwen niet op de...


Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen

februari 7, 2023 9:26 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen

Op initiatief van PO-Raad en VO-raad heeft het Ministerie van OCW een voorstel ingediend voor het Nationaal Groeifonds, mede uit naam van de sectorraden en de VNG. De aanvraag beoogt om schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs beter, sneller...


Adviesgroep Regie op ICT: Op weg naar het Normenkader IBP? Déze stappen kun je alvast zetten

januari 31, 2023 10:03 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Adviesgroep Regie op ICT: Op weg naar het Normenkader IBP? Déze stappen kun je alvast zetten

Binnenkort wordt de eerste versie van het normenkader informatiebeveiliging en privacy voorgelegd aan de sector. Dat is in lijn met de oproep van de adviesgroep Regie op ICT om haast te maken met het vergroten van de digitale veiligheid van leerlingen en...


OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep

januari 23, 2023 11:06 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep

Van eind januari tot en met half maart 2023 komt het ministerie van OCW langs in negen steden door heel het land om samen met onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en vso het Nationaal Programma Onderwijs onder de...


Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd (VO)

januari 19, 2023 10:20 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd (VO)

Het ministerie van OCW heeft twee lopende subsidieregelingen rond het behalen van een onderwijsbevoegdheid verlengd. Het gaat om de ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo’ en de ‘Regeling subsidie zij-instroom’. Voor deze laatste regeling is het subsidiebedrag ook verhoogd. Subsidieregeling korte...


Format voor bestuursverslag (PO)

januari 17, 2023 10:42 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Format voor bestuursverslag (PO)

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van het vernieuwde format bestuursverslag. Het format helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en...


Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging (PO)

januari 10, 2023 3:10 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging (PO)

In 2023 zijn er 4 nieuwe momenten om aanvullende bekostiging (voorheen bijzondere bekostiging) voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen aan te vragen. Dit zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.  Het gaat om 4 nieuwe peildatums voor het...


Maatwerkbekostiging nieuwkomers VO stopt

december 22, 2022 3:20 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Maatwerkbekostiging nieuwkomers VO stopt

De maatwerkbekostiging 2022 voor nieuwkomersonderwijs wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt. De maatwerkbekostiging was in 2022 ingesteld door het...


Inspectie van het Onderwijs versterkt haar toezicht

december 19, 2022 11:07 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Inspectie van het Onderwijs versterkt haar toezicht

De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Ze wil hiermee een impuls geven aan de verhoging van het niveau van basisvaardigheden van de Nederlandse leerlingen. Ze zal sneller ingrijpen...


Scholen besparen energie

december 9, 2022 1:54 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Scholen besparen energie

Met relatief kleine maatregelen energie en geld besparen. Voor veel schoolbesturen zijn er nog volop kansen. Het programma ‘Scholen Besparen Energie’ helpt u op weg. Nodig een Energiebespaarder uit en maak samen inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. De Energiebespaarders nemen niet...


LOWAN en PO-Raad: nieuwkomersonderwijs onder druk

november 29, 2022 12:04 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor LOWAN en PO-Raad: nieuwkomersonderwijs onder druk

De PO-Raad en LOWAN-PO maken zich grote zorgen over de gevolgen van de opvangcrisis voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Onder meer informatievoorziening van de veiligheidsregio’s en de blijvende toestroom aan kinderen maken het erg moeilijk om tijdig en goed onderwijs te...


Nieuwkomersonderwijs: VO-raad, LOWAN-vo en LAKS luiden noodklok

november 29, 2022 11:48 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuwkomersonderwijs: VO-raad, LOWAN-vo en LAKS luiden noodklok

Het wordt steeds moeilijker voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. De VO-raad luidt met LOWAN-vo en LAKS, voorafgaand aan een debat over dit thema dat op 30 november plaatsvond, in twee brieven aan de...


Help, onze school is gehackt! Wat nu?

november 18, 2022 2:07 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Help, onze school is gehackt! Wat nu?

Een van de scholen in de stichting is gehackt. In alle scholen staan de laptops en digiborden op zwart. Leraren en leerlingen hebben geen toegang meer tot digitaal lesmateriaal, en een anonieme afzender eist tonnen aan losgeld. Wat nu? Begin...


Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

november 15, 2022 2:28 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

Om een breed beeld te krijgen van hoe het gaat met de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector, wat leeft binnen de raden en wat mogelijk verbeterd kan worden, zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs...


Sectorrapportages PO en VO 2022

november 11, 2022 4:57 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Sectorrapportages PO en VO 2022

De PO-Raad en de VO-raad hebben de Sectorrapportage 2022 voor het PO en VO gepresenteerd. Op basis van cijfers rond thema’s als het personeelstekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, en financiële reserves laten zij zien hoe het PO en het VO...


Ontheffing voor Russisch gascontract tot 1 april 2023

oktober 26, 2022 12:01 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Ontheffing voor Russisch gascontract tot 1 april 2023

Scholen die nog een contract hebben bij het Russische gasbedrijf SEFE Energy (Gazprom), krijgen langer de tijd om deze op te zeggen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de ontheffingsperiode verlengd tot 1 april 2023.   Overheidsgerelateerde organisaties mogen vanwege Europese...


Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie

oktober 11, 2022 10:36 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: de onderwijssector moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren,...


Financiële onderbouwing Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

oktober 6, 2022 2:55 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Financiële onderbouwing Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

Het in 2021 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is bijgewerkt. De financiële onderbouwing van de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs is hierdoor weer up to date. De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de...


Wel in ontwikkeling subsidieregeling

Handreiking Samen naar School-initiatieven

oktober 3, 2022 3:55 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Handreiking Samen naar School-initiatieven

Binnen het onderwijs wordt er steeds meer gewerkt aan inclusie. Een van de manieren waarop dit dichterbij wordt gebracht zijn Samen naar School-initiatieven: onderwijs én zorg voor kinderen met complexe en specifieke ondersteuningsbehoeften, maar dan gewoon binnen het reguliere onderwijs. ...


Bijdragen aan onderzoek naar effecten interventies NPO?

september 29, 2022 4:37 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Bijdragen aan onderzoek naar effecten interventies NPO?

Deelnemende scholen, onderzoekers en interventieaanbieders hebben op 26 september het officiële startsein gegeven voor het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Binnen dit programma wordt nader onderzocht in hoeverre interventies die worden ingezet in het kader van...


Brede coalitie slaat alarm: investeer snel in onderwijshuisvesting!

september 29, 2022 12:54 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Brede coalitie slaat alarm: investeer snel in onderwijshuisvesting!

Een brede coalitie van 21 samenwerkingspartners roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte...


Aanpassing bekostigingsbedragen 2023 na prijsbijstelling van 11,7% (po)

september 28, 2022 4:47 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing bekostigingsbedragen 2023 na prijsbijstelling van 11,7% (po)

De bekostiging van het primair onderwijs kent een tweetal indexaties. Een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de prijsgevoelige bekostiging. De indexatie van de prijsgevoelige bekostiging, op basis van de wettelijk verplichte jaarlijkse prijsbijstelling, is voor het...


Onderwijsraad vraagt input voor advies over schoolbesturen

september 27, 2022 2:12 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Onderwijsraad vraagt input voor advies over schoolbesturen

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement, werkt aan een advies over onderwijsbesturen waarbij ze de volgende vraag wil beantwoorden: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat onderwijsbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken? De raad nodigt iedereen uit...


In de media: armoede sijpelt scholen binnen

september 27, 2022 1:53 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor In de media: armoede sijpelt scholen binnen

Veertig procent van het onderwijspersoneel zegt in financiële problemen te komen wanneer er pas in het voorjaar – bij nieuwe cao’s – een loonsverhoging komt. Dat blijkt uit een AOb-enquête onder ruim 1700 leraren en ondersteuners. Meer dan de helft...


Nieuw Netwerk Informatiemanagement po/vo

september 16, 2022 2:28 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuw Netwerk Informatiemanagement po/vo

Met gegevens over leerlingen, schoolresultaten en management zijn scholen echte informatieknooppunten. Hoe organiseer je al die informatie op een goede manier en hoe geef je sturing aan de toenemende digitalisering binnen het funderend onderwijs? Het nieuwe Netwerk Informatiemanagement po/vo gaat...


Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses (vo)

september 8, 2022 1:47 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses (vo)

Op basis van de data van DUO van april 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses helpen schoolleiders en bestuurders om inzicht te krijgen in de meest recente werkgelegenheidsdata voor hun regio en...


Vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs

september 6, 2022 1:29 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs

Schoolleiders in het funderend onderwijs ontvangen een vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze vragenlijst vormt een belangrijk onderdeel van de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook voor onderwijspersoneel is er een vragenlijst beschikbaar.  Waarom een vragenlijst?  Met de...


Bekostigingsbedragen kalenderjaar 2023 bekend (po)

september 2, 2022 12:42 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Bekostigingsbedragen kalenderjaar 2023 bekend (po)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de bekostigingsbedragen van 2023 eerder bekendgemaakt. Zo kunnen schoolorganisaties beter hun bekostiging van 2023 begroten. OCW loopt hiermee vooruit op de officiële publicatie van de eerste regeling bekostiging 2023 in november....


Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

Subsidieregeling voor schoolleiders (po) van buiten het onderwijs 

september 1, 2022 1:14 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling voor schoolleiders (po) van buiten het onderwijs 

Vanaf 1 september 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Voor dit tijdvak kunnen schoolbesturen tot 15 oktober 2022 een...


Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 

augustus 24, 2022 1:04 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 

Om schoolleiders, bestuurders en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne, heeft het ministerie van OCW een handreiking gelanceerd. Deze handreiking biedt handvatten en kaders rondom de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging...


Subsidie Masterplan Basisvaardigheden

augustus 18, 2022 12:55 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Subsidie Masterplan Basisvaardigheden

Scholen die aan het werk willen met het versterken van de zogenoemde basisvaardigheden, kunnen nu subsidie aanvragen in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden. Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen,...