Privacy Audit

GOC Consultants voert ook privacy audits uit. Een audit levert de informatie, op basis waarvan verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. En de audit maakt daardoor zichtbaar welke maatregelen een organisatie moet nemen om het vereiste niveau te handhaven en/of te verbeteren.

Bij de privacy audit doen onze consultants een uitgebreide documentscan en voeren zij een gesprek met de directeur/bestuurder. Ook spreken zij met medewerkers op verschillende locaties. Wij controleren de diverse protocollen, het dataregister en ook andere documenten. Vervolgens vergelijken we het beleid en de protocollen met de feitelijke situatie in de school. Daarna ontvangt u een overzichtelijk rapport. Dit rapport kunt u als verantwoordingsdocument overleggen aan de accountant, de toezichthouder en (G)MR.

Wat een audit je kan vertellen…

  • Waar zich knelpunten en problemen bevinden
  • Of er sprake is van mogelijke privacy risico’s
  • Of er sprake is van structurele fouten en in het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Waar welke verbeteringen nodig zijn
  • Wat het effect is van ingevoerde maatregelen 
  • Wat het effect is van nieuw ingevoerde werkzaamheden
  • In welke mate het kwaliteitsmanagementsysteem bijdraagt aan het behalen van doelstellingen
  • Of je kwaliteitsmanagementsysteem nog wel effectief is
  • Of het nodig is om andere verbetermogelijkheden te initiëren 

Privacy QuickScan

Een QuickScan Privacy is bedoeld om bij uw organisatie in beeld te krijgen waar mogelijke ‘knelpunten’ zitten.  U ontvangt naar aanleiding van de QuickScan een beknopte rapportage die u een beeld geeft van de huidige stand van zaken, aangevuld met praktische adviezen om u verder op weg te helpen AVG-proof te worden.

Een QuickScan geeft u een beknopt en eenvoudig beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie. Dit instrument fungeert als nulmeting omdat het een breed en globaal beeld geeft van de stand van zaken. Naar aanleiding van uitkomsten van een QuickScan wordt er een specifieker ‘privacy-aandachtsterrein’ geformuleerd.

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website. Ook kunt u contact opnemen met één van onze privacy adviseurs of via avg@goc-consultants.nl.