Aleid te Voortwis

Aleid te Voortwis

Aleid houdt zich met diverse aandachtsgebieden bezig. Van de algemeen juridische zaken waar besturen en directies mee te maken krijgen, hebben governance- en MR-aangelegenheden haar bijzondere interesse. Zij adviseert directeuren en besturen van scholen en samenwerkingsverbanden als zij niet op één lijn met ouders van een leerling kunnen komen. Haar benadering is er steeds op gericht dat partijen samen in goed overleg tot een oplossing te komen. Maar als het niet lukt om tot elkaar te komen, dan gaat ze voor haar opdrachtgevers naar de geëigende commissie, zoals de landelijke geschillencommissies Passend Onderwijs, de bezwaaradviescommissie TLV of de klachtencommissie.

Aleid verstrekt arbeidsrechtelijke advies en verleent rechtsbijstand in juridische procedures. Als geregistreerd casemanager adviseert ze bij vraagstukken rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en begeleidt besturen bij offerteprocedures om een nieuwe arbodienst te contracteren.

Aleid heeft veel ervaring met arbeidsrecht. Ze is begin jaren ’90 haar carrière begonnen als jurist bij de Besturenraad (tegenwoordig Verus) waar zij zich richtte op juridische dienstverlening bij arbeidsconflicten in het onderwijs, conflictdiagnose binnen organisaties en dienstverlening op de gebieden rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, formatie, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Aleid was tweede CAO-onderhandelaar primair onderwijs en gaf voorlichting en trainingen op terrein van formatie en bekostiging en wet- en regelgeving. Als beleidsmedewerker en later als manager van de Afdeling Beleid van het Vervangings- en Participatiefonds adviseerde zij het bestuur van de fondsen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, werkgelegenheid en aanverwante terreinen. Ze was nauw betrokken bij de reglementen en bij grote projecten in het primair onderwijs, zowel gericht op het structureel terugdringen van verzuim bij schoolorganisaties als op het voorkomen en terugdringen van werkloosheid.

Aleid heeft een no-nonsense mentaliteit en is resultaat- en omgevingsgericht.

Neem direct contact op met Aleid:
a.tevoortwis@goc-consultants.nl
06 3019 5991

 

https://nl.linkedin.com/in/aleid-te-voortwis-07a13031/