Karin Eding

Karin Eding

De werkzaamheden van Karin bevinden zich op diverse aandachtsgebieden. Zij beantwoordt uw vragen over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele zaken. Op het terrein van ziekte, re-integratie en (dreigende) arbeidsongeschiktheid adviseert ze niet alleen maar kan zij ook de re-integratiedossiers van zieke medewerkers voor u verzorgen.

Is er binnen uw organisatie tijdelijke ondersteuning gewenst op de HR-afdeling dan vult Karin deze tijdelijke HR-functie graag in.

Karin heeft kennis van de administratieve processen en de socialezekerheidswetten. Zij maakt berekeningen zoals bijvoorbeeld transitievergoedingen. Karin kent de reglementen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds en verzorgt vergoedingsverzoeken en bezwaarprocedures bij de fondsen.

Karin heeft ruime ervaring als HR-adviseur in het Primair Onderwijs. Van 2002 – 2012 heeft zij als beleidsmedewerker HR bij Librijn Openbaar Onderwijs in Delft gewerkt.

Als beleidsmedewerker van het Vervangings- en Participatiefonds was Karin nauw betrokken bij de reglementen en bij grote projecten in het primair onderwijs, zowel gericht op het structureel terugdringen van verzuim bij schoolorganisaties als op het voorkomen en terugdringen van werkloosheid.

Neem direct contact op met Karin:

06 2381 6265
k.eding@GOC-consultants.nl

https://www.linkedin.com/in/karin-eding-kruize-18b98a16/