Karin Eding

Karin Eding

De werkzaamheden van Karin bevinden zich op diverse aandachtsgebieden binnen het HR-domein.

Karin adviseert schoolbesturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau op het gebied van HRM. Op het ene moment is Karin operationeel aan de slag met een verzuimdossier en op het andere moment adviseert zij een schoolbestuur over strategische personeelsplanning of geeft zij HR-beleidsadviezen.  Is er binnen uw organisatie tijdelijke ondersteuning gewenst op de HR-afdeling dan vult Karin deze tijdelijke HR-functie graag in.

Karin is geregistreerd casemanager verzuim (CROV); op het terrein van ziekte, re-integratie en (dreigende) arbeidsongeschiktheid adviseert zij niet alleen maar kan zij ook de re-integratiedossiers van zieke medewerkers voor u verzorgen.

Karin heeft ruime ervaring als HR-adviseur in het Primair Onderwijs. Tijdens haar loopbaan heeft zij 10 jaar als HR-adviseur bij een schoolbestuur in Delft gewerkt. De laatste jaren heeft Karin op interim-basis bij diverse schoolbesturen gewerkt.

Karin heeft vanuit haar rol als HR-adviseur gewerkt aan diverse projecten om tot een nieuw functiegebouw te komen.

Neem direct contact op met Karin:

06 2381 6265
k.eding@GOC-consultants.nl

https://www.linkedin.com/in/karin-eding-kruize-18b98a16/