Theodora de Kooter

Theodora de Kooter

De werkzaamheden van Theodora bevinden zich op diverse aandachtsgebieden. Zij beantwoordt uw vragen over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele zaken. Op het terrein van ziekte, re-integratie en (dreigende) arbeidsongeschiktheid adviseert ze niet alleen maar kan zij ook de re-integratiedossiers van zieke medewerkers voor u verzorgen.

Theodora heeft kennis van de administratieve processen en de socialezekerheidswetten zij maakt berekeningen zoals bijvoorbeeld transitievergoedingen. Theodora kent de reglementen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds en verzorgt vergoedingsverzoeken en bezwaarprocedures bij de fondsen.

Sinds 2014 is Theodora werkzaam in de juridische dienstverlening. In 2006 is zij begonnen als administrateur/adviseur personeel in het onderwijsveld. Ze heeft vanwege haar interesse voor arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht een studie HBO Rechten gevolgd en is nu werkzaam bij GOC Consultants.

In de communicatie is Theodora direct en resultaatgericht. Ze geeft bij kwesties waar u mee zit duidelijk aan waar de knelpunten en oplossingen zitten.

Neem direct contact op met Theodora:
t.dekooter@goc-consultants.nl
06 2211 8079

https://nl.linkedin.com/in/theodora-de-kooter-65460548/