Juridische dienstverlening

Bij onderwijs zijn veel personen en instanties betrokken: leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en andere medewerkers op scholen, directies, besturen, maar ook gemeenten, samenwerkingsverbanden, etc. Het is belangrijk dat al die verhoudingen in harmonie met elkaar zijn. Dat vergt juridische afspraken met elkaar. Daarvoor kunt u bij GOC Consultants terecht.

En soms werken die afspraken niet, of blijken er geen afspraken te zijn gemaakt en ontstaat er een probleem. Een probleem met ouders of met medewerkers, of met iemand anders. Dan heeft GOC Consultants ook de deskundigheid om u daarbij te ondersteunen. GOC Consultants is met name gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke zaken en in probleemsituaties tussen scholen en ouders en/of leerlingen.

Geschillen en klachtencommissies

Natuurlijk wilt u het liefst niet met geschillencommissies of klachtencommissies geconfronteerd worden, maar soms ontkomt u er niet aan. Dan is het goed om te weten dat de medewerkers van GCC brede ervaring hebben bij de ondersteuning van besturen (en management) bij de verschillende soorten procedures. Of het nu gaat om procedures bij de Commissie van Beroep, de Landelijke Geschillencommissie Medezeggenschap, de geschillencommissies in het kader van passend onderwijs: u kunt in alle gevallen een beroep doen op onze deskundigheid. Dat geldt ook voor procedures bij rechtbanken of de Raad van State.