Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Sectorplan covid-19: leerlingen gaan naar school, ook als seinen op rood staan

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven…
lees meer >

07-07-2022

Subsidieregeling voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school

De nieuwe subsidieregeling 'Wel in ontwikkeling' is bedoeld voor kinderen en jongeren die op dit moment niet staan ingeschreven op een school. Het doel van de subsidieregeling is om kinderen en jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot…
lees meer >

01-07-2022

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook basisscholen gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen. Dit verandert er per 1 januari 2023: De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. We stappen over van schooljaarbekostiging naar…
lees meer >

01-07-2022

Onderhandelaars bereiken akkoord over cao voortgezet onderwijs

Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting. Download hier het Onderhandelaarsakkoord Cao VO De cao…
lees meer >

24-06-2022

Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo. Daarnaast zijn er…
lees meer >

24-06-2022

Save the date: webinars onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 4 en 5 juli

Binnenkort organiseert het ministerie van OCW twee webinars om schoolleiders en besturen meer informatie te geven over het bieden van onderwijs aan kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne. Heb je behoefte aan meer uitleg en informatie hierover, reserveer dan alvast 4 en/of 5…
lees meer >

24-06-2022

Voorkom dat hackers meekijken via de webcam

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom: videobellen is een vrijwel dagelijkse bezigheid geworden. Maar terwijl de webcam overuren draait, kijken hackers graag mee; of het nu is om te gluren of om op zoek te gaan naar materiaal om je mee te chanteren. Zo maak je…
lees meer >

20-06-2022

Privacyconvenant vernieuwd

Het privacyconvenant ondersteunt scholen en besturen bij het beschermen van de privacy van leerlingen en medewerkers. In het convenant maken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en vertegenwoordigers van brancheorganisaties afspraken over gegevensuitwisseling bij digitale onderwijsmiddelen. Op de ALV van de PO-Raad op 9 juni hebben de…
lees meer >

14-06-2022

DPIA Personeelsadministratie

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment. In het Nederlands heet het gegevensbescherming effectbeoordeling. Een DPIA geeft inzicht op welke manier gegevens worden verzameld, wat het doel ervan is en wat de risico’s zijn. Om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.…
lees meer >

13-06-2022

Belangrijke rol voor schoolleiders bij professionalisering leraren

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij (de organisatie van) de professionalisering van hun leraren(teams). Dat blijkt maar weer eens uit het rapport Professionalisering van leraren en docenten (Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs). Effectieve professionalisering Uit analyse van TALIS-data blijkt dat de…
lees meer >

10-06-2022