Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Voorkom dat hackers meekijken via de webcam

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom: videobellen is een vrijwel dagelijkse bezigheid geworden. Maar terwijl de webcam overuren draait, kijken hackers graag mee; of het nu is om te gluren of om op zoek te gaan naar materiaal om je mee te chanteren. Zo maak je…
lees meer >

20-06-2022

Privacyconvenant vernieuwd

Het privacyconvenant ondersteunt scholen en besturen bij het beschermen van de privacy van leerlingen en medewerkers. In het convenant maken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en vertegenwoordigers van brancheorganisaties afspraken over gegevensuitwisseling bij digitale onderwijsmiddelen. Op de ALV van de PO-Raad op 9 juni hebben de…
lees meer >

14-06-2022

DPIA Personeelsadministratie

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment. In het Nederlands heet het gegevensbescherming effectbeoordeling. Een DPIA geeft inzicht op welke manier gegevens worden verzameld, wat het doel ervan is en wat de risico’s zijn. Om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.…
lees meer >

13-06-2022

Belangrijke rol voor schoolleiders bij professionalisering leraren

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij (de organisatie van) de professionalisering van hun leraren(teams). Dat blijkt maar weer eens uit het rapport Professionalisering van leraren en docenten (Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs). Effectieve professionalisering Uit analyse van TALIS-data blijkt dat de…
lees meer >

10-06-2022

Formatie volgend schooljaar bij 60 procent van de scholen nog niet rond

Uit de peiling van de AVS (484 respondenten) blijkt dat circa 60 procent van de schoolleiders de formatie voor schooljaar 2022-2023 nog niet rond heeft. Ruim de helft (54 procent) van de schoolleiders geeft aan dat leerkrachten op hun school zelfs minder willen werken. “De…
lees meer >

09-06-2022

Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met…
lees meer >

02-06-2022

Instemming van medezeggenschap bij bijstelling schoolprogramma

Uit de laatste voortgangsrapportage van Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat de MR op nagenoeg alle scholen betrokken is geweest bij de interventiekeuze. Al heeft de MR nog niet op alle scholen ingestemd met het schoolprogramma. Om de leervertragingen effectief aan te pakken is het belangrijk…
lees meer >

02-06-2022

Publicatie WGA-instroomcijfers stopt

Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werkgevers hun WGA-instroomcijfer niet meer. De publicatie van de cijfers over arbeidsongeschikte werknemers door UWV stopt vanwege strengere regels voor persoonsgegevens. UWV stuurde elk jaar een brief met het WGA-instroomcijfer naar grote werkgevers. Hiermee konden ze controleren hoeveel werknemers het…
lees meer >

20-05-2022

Onderhandelaarsakkoord 2022

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders. De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn: In de cao voor primair…
lees meer >

19-05-2022

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

Een werknemer heeft – tot een kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt – recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. De cao kan regelen dat het salaris gedeeltelijk wordt doorbetaald. In het primair en voortgezet onderwijs geldt…
lees meer >

13-05-2022