Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Documentaire: Strijd voor gelijke kansen in het onderwijs

Lukt het school om het verschil te maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich voor hun nieuwe documentaireserie Klassen stelden. Wederom strijken ze neer in Amsterdam-Noord, dit keer richten ze hun pijlen op de…
lees meer >

04-12-2020

Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen

Met 25 maatregelen verbetert minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en hun ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen hoorrecht, zodat zij betrokken worden bij besluiten over hun oplossing. Voor ouders komt er betere informatie en…
lees meer >

23-11-2020

Meldpunt schoolsluiting

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting, vanwege het coronavirus, landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht. Deze is ingebed binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie is…
lees meer >

26-10-2020

Protocollen en checklists in verband met het Coronavirus

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen vind je hieronder een aantal documenten.  Overzicht van onderwerpen: Protocol basisonderwijsProtocol speciaal onderwijs Protocol voortgezet onderwijsProtocol bewegingsonderwijs MondkapjesHandreiking bij besmettingServicedocument voor besturenNeusverkouden kinderenBeslisboom t/m groep 8Beslisboom 12+Testbeleid onderwijspersoneel Protocol basisonderwijs Dit protocol is een…
lees meer >

22-10-2020

Meer ondersteuners, minder directieleden in primair onderwijs

De personeelssamenstelling in het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent, terwijl het aantal personen in een directiefunctie met meer dan 10 procent daalde. Het primair onderwijs blijft een sterk gefeminiseerde sector. Het aandeel…
lees meer >

22-10-2020

Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Tweede Kamer ging begin oktober in debat over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging. Alle politieke partijen willen meer grip krijgen op het geld dat naar onderwijs gaat. De reserves van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn de Tweede Kamer een nog doorn in het oog.…
lees meer >

14-10-2020

PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit!  'Dit kan ons helpen om het gesprek meer te richten op toekomst van het vak' en 'Aan de hand van deze toolkit kunnen we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen', dit zijn enkele reacties op de toolkit Beroepskwaliteit. Deze…
lees meer >

14-10-2020

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om…
lees meer >

14-10-2020

Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege Corona

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven vandaag aan de…
lees meer >

13-10-2020

Mondkapje verplicht voor V(S)O?

Gebruik een mondkapje op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O). Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te gebruiken. Het is dus niet verplicht maar er ligt wel een dringend advies. Dit is nodig in situaties waar de afstand van…
lees meer >

06-10-2020