Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Datalek Iddink

Op 11 april werd Iddink Learning Materials getroffen door een cyberaanval. In een daaropvolgend webinar op 15 april met SIVON en Kennisnet, werden schoolbesturen bijgepraat over de voortgang. Er kwamen vragen naar voren over de oorsprong van de aanval, de zekerheid van leermiddelenlevering, en de…
lees meer >

17-04-2024

Verhuisbericht!

De maand april staat bij GOC Consultants in het teken van verhuizen. Wij zijn verhuisd naar een kantorencomplex aan de A27, naast de Expo in Houten. Vanaf deze nieuwe locatie en vanuit onze thuiskantoren streven we ernaar onze opdrachtgevers nog beter te bedienen. Deze verhuizing…
lees meer >

17-04-2024

Onderzoek naar recht van inzage

Deelnemen aan onderzoek AP Om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties het recht van inzage hanteren, zoals beschreven in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben Europese toezichthoudende autoriteiten een vragenlijst samengesteld. Deelnemen aan deze enquête via het EUSurvey…
lees meer >

17-04-2024

VOG digitaal in Berichtenbox

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt u straks digitaal in uw Berichtenbox ontvangen. Dit is een nieuwe manier om de VOG te ontvangen. De papieren VOG blijft bestaan. De mogelijkheid om de VOG digitaal te ontvangen wordt in fases uitgerold. Zo weet Justitie zeker…
lees meer >

17-04-2024

PO-Raad: grote uitdagingen onderwijs niet opgelost met meer centrale sturing

Met stevige taal als ‘een fundamentele herijking van het stelsel’ werd het IBO-rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ een jaar geleden aangegrepen als pleidooi voor meer centrale sturing vanuit Den Haag. Belangrijke constatering uit het rapport was dat er sprake was van sturingsoverload in de…
lees meer >

17-04-2024

Nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar!

De VO-raad heeft een reeks vernieuwende voorbeeldfuncties gepubliceerd voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Deze voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld, in afstemming met professionals uit het veld, en zijn bedoeld om scholen te inspireren bij het actualiseren van hun functieomschrijvingen. Deze voorbeeld functiebeschrijvingen kunnen, na een kleine aanpassing,…
lees meer >

21-03-2024

Optimaliseer uw re-integratieproces met GOC Consultants

Bij GOC Consultants weten we hoe belangrijk effectief casemanagement is voor elke organisatie. Als uw vertrouwde adviseur, bieden we gespecialiseerde ondersteuning om de uitdagingen van de Wet Verbetering Poortwachter soepel te doorlopen. Ons doel is om uw organisatie te behoeden voor loonsancties door een volledig…
lees meer >

19-03-2024

Subsidieregeling financiële educatie

De Rijksoverheid stelt een subsidiebedrag van 18,7 miljoen euro beschikbaar voor financiële educatie op middelbare scholen. De subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de ministeries van Financiën en OCW. Vanaf 15 april kunnen scholen subsidie aanvragen. De subsidie is een…
lees meer >

19-03-2024

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel leeruitkomsten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet leeruitkomsten die het hoger onderwijs flexibeler maakt. Door de wet kunnen studenten het volgen van vakken wegstrepen tegen praktijkervaring en worden persoonlijke leerroutes binnen opleidingen mogelijk. Vorige week behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel van demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf…
lees meer >

19-03-2024

Plan voor overgang naar nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd

De gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 zijn door sociale partners in overheids- en onderwijssectoren uitgewerkt in een concept-transitieplan. In het transitieplan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor…
lees meer >

19-03-2024