Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

DPIA voor Google G Suite

Onlangs is er een privacy-analyse uitgevoerd naar Google G Suite Enterprise en G Suite for Education. Inmiddels ook bekend als Google Workspace for Education (Plus). Uit de privacy-analyse blijkt dat de privacyvoorwaarden van Google niet voldoen aan de privacywetgeving. Dit betekent dat er privacyrisico’s zijn…
lees meer >

04-03-2021

Privacyrisico's bij gebruik van Google G Suite

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het…
lees meer >

02-03-2021

Statutenscan

GOC Consultants is specialist op het punt van het opstellen en wijzigen van statuten en andere notariële documenten. Van kleine organisaties, maar ook van grote besturen met meer schoolsoorten. Van openbaar onderwijs en van bijzonder onderwijs. En ook van samenwerkingsverbanden. GOC Consultants heeft ook een…
lees meer >

26-02-2021

Onderwijskieskompas: stemhulp voor het onderwijs

Hoe denken de politieke partijen over het onderwijs? Dit jaar is er voor het eerst een verdiepende stemhulp voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: het OnderwijsKieskompas. Het is vanaf nu mogelijk om de kieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.…
lees meer >

25-02-2021

Scholen funderend onderwijs worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die…
lees meer >

16-02-2021

Vervolg: Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

Download hier de handreiking Privacy en COVID-19 Veel scholen vragen zich af of zij mogen registreren wie van hun leerlingen besmet is met corona. Bijvoorbeeld in verband met maatregelen van het kabinet om groepen kinderen voor een aantal dagen naar huis te sturen als er…
lees meer >

15-02-2021

Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de AVG?

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren.…
lees meer >

15-02-2021

Brief van Viruswaarheid ontvangen? Niets mee doen!

De beweging Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) heeft scholen (PO en VO) een brief gestuurd die intimiderend kan overkomen. Het advies van GOC Consultants is deze brief voor kennisgeving aan te nemen en er niet op te reageren. In de brief beweert Viruswaarheid onder andere dat de…
lees meer >

11-02-2021

Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Sinds 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Met dit online informatie-instrument hebben schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Zo krijgen ze een goed…
lees meer >

11-02-2021

HR trends en thema’s voor 2021

Het coronavirus houdt ons bezig en heeft niet alleen thuis, maar ook in de wereld van het verbinden van mens en werk veel veranderd. Ondanks dat de dagelijkse praktijk veel aandacht vraagt, is vooruit blijven kijken essentieel. Dit zijn volgens Driessen de belangrijkste trends en…
lees meer >

28-01-2021