Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Nieuw formulier UWV

Op de portal van UWV is een nieuw formulier beschikbaar: melding voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof. Ontvangt een werknemer tijdens haar ziekte een zwangerschaps- en bevallingsuitkering? En kan zij na haar verlof nog steeds niet werken door dezelfde oorzaak als vóór haar verlof? Dan tellen de…
lees meer >

21-09-2023

Onderhandelaarsakkoord PO

In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. De belangrijkste uitkomsten van het onderhandelaarsakkoord zijn: Loonstijging Per 1 juli…
lees meer >

14-09-2023

Veranderingen in het nieuwe schooljaar

AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. Bewegingsonderwijs Scholen in het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs moeten…
lees meer >

14-09-2023

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 is er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs en zijn er nieuwe maatregelen voor bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. Wat betekent dit voor scholen?   De nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale…
lees meer >

14-09-2023

Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties zullen daardoor een keuze moeten maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening.…
lees meer >

14-09-2023

Vaste contracten staan verder onder druk

Door de val van het kabinet is het onzeker wat er zal gebeuren met een ingrijpend wetsvoorstel dat paal en perk moet stellen aan tijdelijke contracten in het onderwijs. Na de val van het kabinet staan de onderwijsplannen, eind 2021 met veel ambitie gepresenteerd, na…
lees meer >

14-09-2023

Subsidieregelingen voor onderwijsregio’s, RAP en Samen Opleiden gepubliceerd

Op dinsdag 5 september zijn twee subsidieregelingen gepubliceerd voor onderwijsregio’s én voor RAP-regio’s en partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) die nog niet onderdeel zijn van een onderwijsregio. In onderwijsregio’s wordt voor het verbeteren van de onderwijsarbeidsmarkt samengewerkt op het gebied van werven, matchen, opleiden,…
lees meer >

14-09-2023

Veldpartijen onderwijs: samen aan het werk voor medezeggenschap

Goede medezeggenschap in het onderwijs vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Dat is de strekking van een brief die negen ‘veldpartijen’ in het funderend onderwijs naar minister Dijkgraaf stuurde. Naar aanleiding van het rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ dat afgelopen voorjaar werd…
lees meer >

27-06-2023

Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt

Scholen die in 2023 meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten kunnen een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Het ministerie van OCW stelt een subsidieregeling open van 3 juli 2023 tot en met 15 september 2023 om scholen te helpen die…
lees meer >

26-06-2023

Verlenging arbeidsmarkttoelage in 2023

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt in ongewijzigde vorm verlengd in ieder geval tot en met 31 december 2023. Voor de periode daarna worden nog nadere afspraken gemaakt. Voor het versterken van de…
lees meer >

26-06-2023