Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Onderzoek Sterk Medezeggenschap naar ondersteuning en faciliteiten (G)MR

Het CAOP voert in opdracht van het programma Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit naar manieren waarop (G)MR’en door het bevoegd gezag ondersteund worden en in hoeverre (G)MR leden bekend zijn met het wettelijk kader rondom faciliteiten, van welke faciliteiten de (G)MR op hun school in…
lees meer >

09-03-2023

Nieuwe stimuleringsregelingen Gezonde School van start

Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen én volwassenen. Scholen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl voor hun leerlingen kunnen van 6 maart tot en met 17 april 2023 verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde…
lees meer >

20-02-2023

Hulp bij opstellen Integraal Huisvestingsplan

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Steeds vaker maken zij hierover afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een IHP op te stellen. Om gemeenten en schoolbesturen hierbij te…
lees meer >

20-02-2023

Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud in jaarcijfers

De Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) heeft specifieke verslaggevingsvoorschriften voorgesteld ten aanzien van het verwerken van de kosten voor groot onderhoud. De wijzigingen zijn van toepassing voor schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs die de gebouwen niet op de balans hebben staan. De gewijzigde…
lees meer >

16-02-2023

Coaching van (startend) HR-adviseurs en HR-medewerkers

In de krapte van de arbeidsmarkt is het voor schoolbesturen steeds ingewikkelder om op de HR-afdeling de juiste persoon op de juiste plek te vinden. GOC Consultants ontwikkelt een programma waarbij (startende) HR-adviseurs en HR-medewerkers worden begeleid op specifieke HR-onderwerpen binnen het primair en voortgezet…
lees meer >

13-02-2023

Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen

Op initiatief van PO-Raad en VO-raad heeft het Ministerie van OCW een voorstel ingediend voor het Nationaal Groeifonds, mede uit naam van de sectorraden en de VNG. De aanvraag beoogt om schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs beter, sneller en kostenefficiënter te vernieuwen en…
lees meer >

07-02-2023

Adviesgroep Regie op ICT: Op weg naar het Normenkader IBP? Déze stappen kun je alvast zetten

Binnenkort wordt de eerste versie van het normenkader informatiebeveiliging en privacy voorgelegd aan de sector. Dat is in lijn met de oproep van de adviesgroep Regie op ICT om haast te maken met het vergroten van de digitale veiligheid van leerlingen en medewerkers in het funderend onderwijs.…
lees meer >

31-01-2023

OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep

Van eind januari tot en met half maart 2023 komt het ministerie van OCW langs in negen steden door heel het land om samen met onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en vso het Nationaal Programma Onderwijs onder de loep te nemen: wat leren…
lees meer >

23-01-2023

Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd (VO)

Het ministerie van OCW heeft twee lopende subsidieregelingen rond het behalen van een onderwijsbevoegdheid verlengd. Het gaat om de ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo’ en de ‘Regeling subsidie zij-instroom’. Voor deze laatste regeling is het subsidiebedrag ook verhoogd. Subsidieregeling korte scholingstrajecten  De ‘Regeling subsidie korte…
lees meer >

19-01-2023

Workshop: FUWA is (geen) emotie!?

Arnelieke en Erwin nemen je mee in de wondere wereld van FUWA. Tijdens de workshop FUWA geven zij bestuurders, (adjunct)directeuren, HR-(staf)medewerkers en andere geïnteresseerden meer inzicht in de inzet van functies binnen hun organisatie. Want FUWA is een feitelijk en ‘objectief’ instrument voor het beschrijven en waarderen van…
lees meer >

18-01-2023