Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Tweede Kamer kritisch over reserves schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Tweede Kamer ging gisteren in debat over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging. Alle politieke partijen willen meer grip krijgen op het geld dat naar onderwijs gaat. De reserves van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn de Tweede Kamer een nog doorn in het oog. ''Het…
lees meer >

14-10-2020

PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit!  'Dit kan ons helpen om het gesprek meer te richten op toekomst van het vak' en 'Aan de hand van deze toolkit kunnen we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen', dit zijn enkele reacties op de toolkit Beroepskwaliteit. Deze…
lees meer >

14-10-2020

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om…
lees meer >

14-10-2020

Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege Corona

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven vandaag aan de…
lees meer >

13-10-2020

Mondkapje verplicht voor V(S)O?

Gebruik een mondkapje op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O). Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te gebruiken. Het is dus niet verplicht maar er ligt wel een dringend advies. Dit is nodig in situaties waar de afstand van…
lees meer >

06-10-2020

Wat deed de Autoriteit Persoonsgegevens het afgelopen jaar om onze persoonsgegevens te beschermen?

In 2019 focuste de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer op handhaving van de privacywetgeving. Eerder, in 2018, lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. In 2019 was deze periode van coulance voorbij. De AP legde onder andere 4 keer een boete…
lees meer >

31-08-2020

Een verstevigd fundament voor iedereen

Een nauwere betrokkenheid van de inspectie, een standaarddashboard om zichtbaar te maken of scholen hun middelen doelmatig besteden of succesvolle interventies delen. Het is een greep uit de voorstellen in het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen. Want de onderwijsresultaten zijn afgenomen en de ongelijkheid is…
lees meer >

28-08-2020

Aanvragen van een WIA-uitkering

Mijn werknemer is twee jaar ziek, en nu? U heeft een werknemer in dienst die al geruime tijd wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid afwezig is. Gedurende de afgelopen twintig maanden heeft u de werknemer door de bedrijfsarts laten begeleiden. Het wordt nu tijd voor het aanvragen…
lees meer >

14-08-2020

Voortgang actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

Bijzondere tijden vragen om (meer) maatwerk: deadline actualiseren en herwaarderen functies onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie. De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van OOP en directie uit te voeren.…
lees meer >

12-06-2020

Herziening functiegebouw in het speciaal onderwijs

Interview: Lilian van Amelsvoort (Mytylschool Gabriël) Het speciaal onderwijs maakt in Nederland maar een klein deel uit van het totale primair onderwijs. Ongeveer 5% van de scholen valt onder het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs ((V)SO). Dit zijn veelal éénpitters en kleine besturen met enkele scholen.  Als er…
lees meer >

03-06-2020