Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Workshop: FUWA is (geen) emotie!?

Arnelieke en Erwin nemen je mee in de wondere wereld van FUWA. Tijdens de workshop FUWA geven zij bestuurders, (adjunct)directeuren, HR-(staf)medewerkers en andere geïnteresseerden meer inzicht in de inzet van functies binnen hun organisatie. Want FUWA is een feitelijk en ‘objectief’ instrument voor het beschrijven en waarderen van…
lees meer >

18-01-2023

Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging (PO)

In 2023 zijn er 4 nieuwe momenten om aanvullende bekostiging (voorheen bijzondere bekostiging) voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen aan te vragen. Dit zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.  Het gaat om 4 nieuwe peildatums voor het aanvragen van aanvullende bekostiging voor: …
lees meer >

10-01-2023

Maatwerkbekostiging nieuwkomers VO stopt

De maatwerkbekostiging 2022 voor nieuwkomersonderwijs wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt. De maatwerkbekostiging was in 2022 ingesteld door het ministerie van OCW vanwege de…
lees meer >

22-12-2022

Inspectie van het Onderwijs versterkt haar toezicht

De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Ze wil hiermee een impuls geven aan de verhoging van het niveau van basisvaardigheden van de Nederlandse leerlingen. Ze zal sneller ingrijpen bij achterblijvende kwaliteit en het…
lees meer >

19-12-2022

Onderzoek FUWA directiefuncties in het PO

Eind november is het langverwachte onderzoek van de cao-partijen in het primair onderwijs gepubliceerd! Namens de cao-werkgroep heeft Leeuwendaal onderzoek gedaan naar de functies, de functiewaardering (FUWA) en de financiële beloning. Onderstaande functies werden onderzocht: directeuren adjunct-directeuren; onderwijsondersteunende functies (OOP)- logopedist;- gedragswetenschapper;- onderwijsassistent. Bij deze…
lees meer >

12-12-2022

Scholen besparen energie

Met relatief kleine maatregelen energie en geld besparen. Voor veel schoolbesturen zijn er nog volop kansen. Het programma ‘Scholen Besparen Energie’ helpt u op weg. Nodig een Energiebespaarder uit en maak samen inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. De Energiebespaarders nemen niet het werk van energieadviseurs en…
lees meer >

09-12-2022

LOWAN en PO-Raad: nieuwkomersonderwijs onder druk

De PO-Raad en LOWAN-PO maken zich grote zorgen over de gevolgen van de opvangcrisis voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Onder meer informatievoorziening van de veiligheidsregio’s en de blijvende toestroom aan kinderen maken het erg moeilijk om tijdig en goed onderwijs te bieden. In aanloop naar het…
lees meer >

29-11-2022

Nieuwkomersonderwijs: VO-raad, LOWAN-vo en LAKS luiden noodklok

Het wordt steeds moeilijker voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. De VO-raad luidt met LOWAN-vo en LAKS, voorafgaand aan een debat over dit thema dat op 30 november plaatsvond, in twee brieven aan de Tweede Kamer de noodklok en…
lees meer >

29-11-2022

Help, onze school is gehackt! Wat nu?

Een van de scholen in de stichting is gehackt. In alle scholen staan de laptops en digiborden op zwart. Leraren en leerlingen hebben geen toegang meer tot digitaal lesmateriaal, en een anonieme afzender eist tonnen aan losgeld. Wat nu? Begin 2023 organiseren de PO- en…
lees meer >

18-11-2022

Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

Om een breed beeld te krijgen van hoe het gaat met de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector, wat leeft binnen de raden en wat mogelijk verbeterd kan worden, zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs recent gestart met ‘De Staat…
lees meer >

15-11-2022