Voorbeeldfuncties onderwijs:

Hieronder vindt u de voorbeeldfuncties uit het onderwijs die u kunt downloaden.

U kunt deze voorbeeldfuncties downloaden en zelf binnen uw organisatie gebruiken. Zodra u tekstuele aanpassingen maakt in een voorbeeldfunctie zult u de functiebeschrijving moeten laten controleren door een FUWASYS gecertificeerde adviseur. Deze gaat na of de juiste (FUWA) terminologie gebruikt is en of de aanpassing mogelijk consequenties heeft voor de inschaling. Wij adviseren u graag hierover.

Meer informatie over functiewaardering, herziening functiegebouw etc. staat HIER.

Voorbeeldfuncties downloaden:

De voorbeeldfuncties kunnen, na een kleine aanpassing, ingezet worden op alle onderwijssectoren. PO, V(S)O, S(B)O, MBO of samenwerkingsverbanden. Mochten er vragen zijn laat het gerust weten via fuwa@goc-consultants.nl

Voorbeeldfuncties VO

Download hier alle voorbeeldfuncties

Directie en management

 • Algemeen directeur
 • Directeur categoraal onderwijs
 • Directeur praktijkonderwijs
 • Hoofd bedrijfsvoering
 • Hoofd facilitaire zaken
 • Hoofd stafafdeling financiële zaken & Control
 • Hoofd stafafdeling financiën
 • Hoofd secretariaat
 • Hoofd facilitaire dienst
 • Hoofd stafafdeling ICT
 • Hoofd stafafdeling personeel en organisatie
 • Locatiedirecteur
 • Sectordirecteur 13
 • Sectordirecteur 14
 • Teamleider 11
 • Teamleider 12
 • Teamleider 13

OP

 • Docent LB
 • Docent LC Type 1
 • Docent LC Type 2
 • Docent LD Type 1
 • Docent LD Type 2

OOP onderwijs & zorg

 • Ambulant onderwijskundig begeleider
 • Ergotherapeut
 • Expressietherapeut
 • Logopedist
 • Lokaalassistent
 • Medewerker decanaat
 • Medewerker mediatheek
 • Mediathecaris
 • Onderwijsassistent techniek
 • Orthopedagoog/Psycholoog
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Remedial teacher
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Senior technisch onderwijs assistent
 • Stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 • Stafmedewerker onderwijs
 • Stagebegeleider
 • Technisch onderwijs assistent
 • Zorgcoördinator

OOP administratief

 • Administratief medewerker
 • Administratief ondersteuner
 • Directiesecretaresse
 • Eerste medewerker financiële administratie
 • Medewerker administratieve ondersteuning
 • Medewerker financieel-administratieve ondersteuning
 • Medewerker financiële administratie
 • Medewerker personeels- en salarisadministratie
 • Medewerker personeelsbeheer
 • Secretaresse
 • Senior medewerker personeels- en salarisadministratie
 • Stafmedewerker personeel en organisatie

OOP ICT/facilitair

 • Applicatiebeheerder
 • Conciërge
 • Hoofdconciërge
 • Kantinebeheerder
 • Kantinemedewerker
 • Locatiebeheerder
 • Medewerker facilitaire zaken
 • Medewerker ICT
 • Medewerker reprografie
 • Medewerker schoonmaak
 • Onderhoudsmedewerker
 • Preventiemedewerker
 • Stafmedewerker ICT
 • Systeem- en netwerkbeheerder
 • Technisch medewerker facilitaire dienst
 • Telefonist/receptionist

OOP overig

 • Beleidsmedewerker/projectleider
 • Beleidsondersteunend medewerker financiën
 • Roostermaker

Voorbeeldfuncties MBO

Download hier alle voorbeeldfuncties
 • Administratief assistent
 • Administratief medewerker deelnemersadministratie
 • Adviseur beroepspraktijkvorming
 • Adviseur cursistenbegeleiding
 • Adviseur ICT
 • Adviseur kwaliteitszorg
 • Adviseur personeel en organisatie
 • Adviseur/consultant
 • Afdelingsmanager
 • Applicatiebeheerder
 • Applicatieontwikkelaar
 • Assistent facilitaire zaken
 • Beheerder open leercentrum
 • Beleidsmedewerker financiën
 • Beleidsmedewerker onderwijs
 • Beleidsondersteunend financieel medewerker
 • Beleidsondersteunend medewerker personeel en organisatie
 • Bestuurssecretaris (11)
 • Bestuurssecretaris (12)
 • Bibliothecaris/mediathecaris
 • Competence docent
 • Conciërge
 • Controller
 • Coördinator helpdesk
 • Coördinator kinderopvang
 • Coördinerend docent 1D
 • DBA/technisch applicatiebeheerder
 • Directeur financiën
 • Directeur ICT
 • Directeur personeel en organisatie
 • Directeur stafdienst onderwijs
 • Directiesecretaresse
 • Directiesecretaris
 • Docent 1B
 • Docent 1C
 • Docent 2B
 • Docent 2C
 • Eerste medewerker financiële administratie
 • Eerste onderhoudsmedewerker
 • Facilitair manager
 • Facilitair medewerker
 • Helpdeskmedewerker
 • Hoofd facilitaire dienst
 • Hoofd financiële administratie, AO/IC
 • Hoofd financiën
 • Hoofd Informatisering en Automatisering
 • Hoofd marketing & communicatie
 • Hoofd mediatheek
 • Hoofd personeel en organisatie
 • Hoofd personeels- en salarisadministratie
 • Hoofd secretariaat
 • Hoofd secretariaat/bedrijfsbureau
 • Hoofdconciërge
 • Hoofdinstructeur
 • Informatieverstrekkende telefonist/receptionist
 • Instructeur
 • Interim-docent
 • Kantinebeheerder
 • Kantinemedewerker (2)
 • Kantinemedewerker (3)
 • Kwaliteitszorgmedewerker
 • Les-assistent
 • Locatiebeheerder
 • Loopbaanfunctionaris
 • Managementassistent/officemanager
 • Manager businessunit
 • Medewerker administratieve ondersteuning
 • Medewerker audiovisuele media
 • Medewerker bouwkundige zaken
 • Medewerker communicatie
 • Medewerker financiële administratie
 • Medewerker ICT
 • Medewerker kinderopvang
 • Medewerker mediatheek/open leercentrum
 • Medewerker personeel
 • Medewerker personeels- en salarisadministratie (5)
 • Medewerker personeels- en salarisadministratie (6)
 • Medewerker personeelsbeheer
 • Medewerker reprografie
 • Medewerker roosterplanning
 • Medewerker schoonmaak
 • Medewerker secretariaat en administratie
 • Medewerker toetsbureau
 • Medewerker voorlichting
 • Mobiliteitsondersteunend consulent
 • Onderhoudsmedewerker
 • Onderwijsassistent
 • Personeelsconsulent
 • Portier/bode
 • Projectleider (10)
 • Projectleider (11)
 • Projectleider bedrijfsopleidingen
 • Projectmanager
 • Secretaresse
 • Secretaresse College van Bestuur/Raad van Toezicht
 • Senior applicatiebeheerder
 • Senior beleidsmedewerker onderwijs
 • Senior communicatiemedewerker
 • Senior docent 2D
 • Senior helpdeskmedewerker
 • Senior instructeur
 • Senior medewerker/coördinator PSA
 • Senior netwerkbeheerder
 • Senior onderwijsassistent
 • Senior trainer
 • Stafmedewerker ARBO
 • Stafmedewerker marketing & communicatie
 • Surveillant
 • Systeem-/netwerkbeheerder
 • Teamleider
 • Technisch medewerker facilitaire dienst
 • Telefonist/receptionist
 • Trainer
 • Trajectbegeleider
 • Unitdirecteur (13)
 • Unitdirecteur (14)
 • Webdesigner
 • Webmaster
 • Werkplekbeheerder