Casemanagement & verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Ieder schoolbestuur wordt wel eens geconfronteerd met een complex verzuimdossier. Er kunnen dan allerlei vragen naar boven komen:

 • Wat moet ik doen als werkgever?
 • Ik heb toch een contract met een arbodienst?
 • Mag ik in overleg met de werknemer afspraken maken over de invulling van de re-integratie?
 • Waarom moet ik een tweede spoor traject aanbieden?
 • Waarom krijg ik een loonsanctie?

GOC Consultants kan u ondersteunen bij de verzuimbegeleiding maar wij kunnen u ook adviseren bij complexe verzuimdossiers.

Trainingen

GOC Consultants verzorgt trainingen voor uw leidinggevende waarin wij leidinggevenden meenemen in de wet en regelgeving rondom verzuim. Daarnaast wordt tijdens deze workshop het belang van casemanagement duidelijk gemaakt.

Onze dienstverlening

Wij bieden ondersteuning voor:

 • Primair Onderwijs (PO)
 • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal onderwijs (SO)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
 • Samenwerkingsverbanden (SWV)

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een klankbord/adviseur voor de leidinggevenden binnen uw organisatie.

Wij kunnen voor uw organisatie de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter bewaken, zodat uw organisatie bij een eventuele WIA-claimbeoordeling een volledig en goed opgebouwd re-integratiedossier aan kan leveren. Wij zorgen er voor dat deze tijdig wordt ingediend bij het UWV. Uw organisatie loopt daardoor minder kans op een loonsanctie.

Ook kunnen wij voor uw organisatie fungeren als contactpersoon voor de arbodienst.​ Dit is voor u als werkgever gunstig omdat onze adviseurs veel ervaring hebben op het gebied van verzuimbegeleiding en daardoor weten welke vragen er aan een Arbodienst gesteld moeten worden zodat de arbodienst de juiste adviezen kan geven aan een werkgever. Dit doen wij uiteraard samen met uw leidinggevende(n).

GOC Consultants kan u ontzorgen bij het opstellen van een Plan van Aanpak en eventuele evaluaties. Wij leveren naar aanleiding van de rapportages van de arbodienst een concept aan van het plan van aanpak of van de evaluatie. U kunt op basis van dit concept in gesprek gaan met de zieke werknemer.​

Wij kunnen uw organisatie adviseren over interventies die wenselijk zijn en/of de inzet van een arbeidsdeskundige.

Wij kennen de sector goed en zijn op de hoogte van diverse subsidiemogelijkheden die er zijn zoals de subsidie Pre-advies bij Participatiefonds. Wij kunnen de aanvragen voor deze subsidie voor u verzorgen.​

Mocht het UWV onverhoopt een beslissing nemen waar uw organisatie het niet mee eens is, dan kan GOC Consultants u adviseren en ondersteunen bij een bezwaar en /of beroep tegen het besluit van het UWV.

Deze dienstverlening kan op basis van een uurtarief worden ingekocht maar u kunt ook een abonnement afsluiten voor het casemanagement. Binnen de uren van dit abonnement kunt u gebruik maken van de diensten van GOC Consultants.


Theodora de Kooter


Geregistreerd casemanager verzuim (CROV) en geregistreerd in het Register Specialistisch Casemanagement
Karin Eding


Geregistreerd casemanager verzuim (CROV) en geregistreerd in het Register Specialistisch CasemanagementWie zijn wij?

Theodora de Kooter en Karin Eding zullen u adviseren en ondersteunen. Zij zijn geregistreerd casemanager verzuim (CROV) en geregistreerd in het Register Specialistisch Casemanagement.

Theodora en Karin hebben allebei veel ervaring in de advisering en ondersteuning van schoolbesturen op het gebied van verzuimbegeleiding in het PO, VO en S(B)O.

Meer informatie?

Wilt u weten of GOC Consultants meer voor u kan betekenen, neem dan contact op met Karin Eding (06-23816265) of Theodora de Kooter (06-22118079)