Privacy management

De afgelopen jaren is de AVG een begrip geworden. Deze Europese Wetgeving maakt dat iedere organisatie die gegevens verwerkt zich moet houden aan bepaalde verantwoordingsvereisten. GOC heeft een aantal privacy professionals die u kunnen ondersteunen bij alle privacy gerelateerde zaken die u tegenkomt. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en de privacy praktijk. Dit team kan u ondersteunen bij alle uiteenlopende vragen en situaties over privacy. Zij kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitwerken van het privacy beleid en de uitvoering daarvan.

Functionaris Gegevensbescherming

Op basis van de AVG dient een schoolbestuur verplicht te beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG functioneert als een onafhankelijke toezichthouder en ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. De FG is ook de steunpilaar van de organisatie met betrekking tot privacy-gerelateerde onderwerpen.

GOC biedt u een (externe) FG aan. Eén van onze consultants zal bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden ingeschreven als uw FG. Vervolgens is deze persoon ook altijd uw vaste aanspreekpunt met betrekking tot privacy aangelegenheden. Neem contact op om de mogelijkheden voor een FG voor uw organisatie te bespreken.

QuickScan Privacy

Een QuickScan Privacy is bedoeld om bij uw organisatie in beeld te krijgen waar mogelijke ‘knelpunten’ zitten.  Naar aanleiding van de QuickScan ontvangt u een beknopte rapportage die u een beeld geeft van de huidige stand van zaken, aangevuld met praktische adviezen om u verder op weg te helpen AVG-proof te worden.

Audit Privacy

Een audit gaat verder dan een QuickScan. Bij de audit doen onze consultants een uitgebreide documentscan en voeren zij een gesprek met de directeur/bestuurder en spreken zij met medewerkers op verschillende locaties. Wij controleren de diverse protocollen, het dataregister en andere documenten. Vervolgens vergelijken we het beleid en de protocollen met de feitelijke situatie in de school. Na afloop ontvangt u een overzichtelijk rapport. Dit rapport kunt u als verantwoordingsdocument overleggen aan de accountant, de toezichthouder en (G)MR.

Kennisbijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert GOC een aantal kennisbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden specifieke onderwerpen besproken die te maken hebben met de privacywetgeving of de praktische uitvoering daarvan. Wilt u deelnemen aan zo’n kennisbijeenkomst stuur dan een mail aan AVG@goc-consultants.nl voor het actuele aanbod. Of hou de website in de gaten!

AVG Online

GOC kan u ondersteunen bij de implementatie van een volledig online AVG-werkomgeving waarbij alle processen en documenten digitaal beheerd worden. Deze omgeving kan zowel door de FG als door de school benaderd worden. Door middel van het ingebouwde dashboard is voor de afzonderlijke onderdelen van de AVG snel zichtbaar wat de stand van zaken is. Mocht u hierover meer willen weten, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.