Checklist en stappenplan voor herziening functiegebouw onderhandelaarsakkoord PO

Checklist en stappenplan voor herziening functiegebouw onderhandelaarsakkoord PO

10-02-2020 2:28

Uit het onderhandelaarsakkoord volgt dat van iedere werkgever in het PO wordt verwacht dat het functiegebouw uiterlijk 1 augustus 2020 wordt heroverwogen. Dit geldt voor zowel de OOP- als voor de directiefuncties.

Dit betekent een actualisatie van bestaande (verouderde) functiebeschrijvingen en een afweging of nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief bijbehorende waardering) nodig zijn.

Dit is hét moment om uw functiegebouw na te lopen. Om het u gemakkelijk te maken hebben we een document samengesteld met alle informatie die u nodig heeft voor het (gedeeltelijk) herzien van uw functiebouwwerk.

Hierin staan onder meer:
voorbeeldfuncties;
voorbeeld stappenplan;
een checklist.

Klik hier voor meer informatie