Definitieve CAO PO 2019-2020 is gepubliceerd

Definitieve CAO PO 2019-2020 is gepubliceerd

30-03-2020 2:25

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2019-2020 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De PO-Raad en de vakbonden sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Na instemming van de achterbannen tekenden de sociale partners op 10 januari 2020 het definitieve cao-akkoord. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief is geworden.

De PO-Raad heeft tijdens diverse informatiebijeenkomsten door heel het land schoolbesturen op de hoogte gesteld van de inhoud van deze nieuwe cao. Ook stonden de teksten van de vernieuwingshoofdstukken (hoofdstuk 5, 6, 7, 9 en 10) al enige tijd op het besloten deel van de website.

Als gevolg van de huidige Corona-crisissituatie realiseert de PO-Raad zich dat bepaalde deadlines uit de cao uitdagend voor schoolbesturen zijn geworden. Vooralsnog dient elk schoolbestuur uit te gaan van de afspraken (en deadlines) zoals die in de cao zijn vastgelegd. Het cao-team van de PO-Raad treedt op korte termijn hierover in overleg met de vakbonden. 

Bron: PO-Raad