Een verstevigd fundament voor iedereen

Een verstevigd fundament voor iedereen

28-08-2020 10:27

Een nauwere betrokkenheid van de inspectie, een standaarddashboard om zichtbaar te maken of scholen hun middelen doelmatig besteden of succesvolle interventies delen. Het is een greep uit de voorstellen in het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen. Want de onderwijsresultaten zijn afgenomen en de ongelijkheid is toegenomen. Het funderend onderwijs staat voor een flinke verbeteropgave, zo stellen de onderzoekers van McKinsey.

De PO-Raad deelt de mening dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Zij gaan dan ook in gesprek over wat er nodig is om deze te versterken. Sommige besturen en scholen laten prachtige ontwikkeling zien, wat kenmerkt deze organisaties? Wat is een juiste aanpak om het tij te keren? En welke verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en  de sector als geheel vloeien hier uit voort?

In september praat de Tweede Kamer over het onderzoek van McKinsey. Een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. Het rapport bevat interessante ingrediënten waar we samen met onze leden over willen doorpraten. Dát er een impuls nodig is om de kwaliteit verder te versterken lijkt niet ter discussie te staan. Maar hoe moet daaraan uitvoering gegeven worden?

Download hier het volledige rapport:

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

Bron: PO Raad