PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

PO Raad stelt Toolkit beroepskwaliteit beschikbaar

14-10-2020 9:42

Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit! 

Dit kan ons helpen om het gesprek meer te richten op toekomst van het vak‘ en ‘Aan de hand van deze toolkit kunnen we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen’, dit zijn enkele reacties op de toolkit Beroepskwaliteit. Deze toolkit is afgelopen dinsdag in de ‘Week van Samen Opleiden’ gelanceerd.  

Leraren spelen een onmisbare en bepalende rol in de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd wordt er veel van leraren verwacht, zeker in tijden van maatschappelijke, technologische en onderwijskundige ontwikkelingen. Om het beroep toekomstbestendig te houden is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Wat maakt een leraar een goede leraar? En wat hebben leraren nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen? Om de dialoog binnen schoolteams te stimuleren is de toolkit Beroepskwaliteit ontwikkeld. 

Hoe werkt de toolkit? 

Wat wil jij met jouw onderwijs bereiken en wat betekent dat voor de beroepskwaliteit van de leraar? Wat is er nodig om jouw impact op de ontwikkeling van de kinderen te vergroten? De toolkit helpt schoolteams om het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van het beroep leraar. Dit doen we aan de hand van verschillende vragen langs vier pijlers:

  • De definitie van beroepskwaliteit;
  • Zicht op beroepskwaliteit;
  • Hoe werken we aan beroepskwaliteit?
  • Zichtbaarheid van beroepskwaliteit.

Ook vind je video’s van drie experts die, vanuit hun eigen perspectief, voeding geven om het gesprek te starten. 

Hoe is de toolkit tot stand gekomen?

In 2018 zijn veertien bestuurders uit het primair onderwijs gestart met het ontwikkeltraject beroepskwaliteit. Zij hebben de afgelopen jaren met leraren, experts, opleiders en bestuurders gesproken over een nieuwe kijk op het beroep leraar. Het doel is niet om een uniform beroepsbeeld voor te schrijven, wél om het gesprek over kwaliteit te stimuleren.                        

Gedeelde visie helpt bij doorlopende ontwikkeling

Naast een hulpmiddel om het gesprek binnen schoolteams te faciliteren hoopt de PO-Raad ook bij te dragen aan een gedeelde visie op het beroep leraar. In het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie, wordt een gedeeld beeld van het beroep als randvoorwaarde genoemd om een doorlopende professionele ontwikkeling van leraren te faciliteren. Maar het is vooral aan de onderwijsprofessionals zelf om hun beroepskwaliteit verder te ontwikkelen. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om met de toolkit aan de slag te gaan. 

Download de Toolkit Beroepskwaliteit 

Bron: PO-Raad