Inspectie onderzoekt kwaliteit digitaal afstandsonderwijs – PO/VO

Inspectie onderzoekt kwaliteit digitaal afstandsonderwijs – PO/VO

03-12-2020 5:24

Het coronavirus (ofwel COVID-19) blijft voor verstoring van het reguliere onderwijs zorgen. Scholen en instellingen moeten regelmatig moeite doen om de bezetting rond te krijgen en onderwijs is regelmatig digitaal of hybride. Natuurlijk realiseert de inspectie zich dat het voor veel scholen en instellingen zoeken blijft. Tegelijkertijd is het in deze tijden extra belangrijk ervaringen te delen en van elkaar te leren. Daarom is de inspectie het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ gestart.

De inspectie kijkt hierbij met scholen, opleidingen en besturen mee hoe zij met afstandsonderwijs omgaan. Hoe gebruiken ze dat, tegen welke zaken lopen ze aan en wat gaat er goed? Met dit project wil de inspectie een eerste beeld schetsen van de verschillende praktijken en van de kwaliteit van het afstandsonderwijs voor leerlingen en studenten. Ze brengt hierbij in kaart wat er al goed gaat en wat in het afstandsonderwijs nodig is.

De eerste fase van het onderzoek vindt in december plaats op 60 scholen en opleidingen. Dit onderzoek is vooral inventariserend, er worden geen oordelen gegeven.

Kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs

Voor het onderzoek heeft de inspectie kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs in kaart gebracht. Het gaat hier om een wetenschappelijke literatuurstudie en een juridische analyse. De inzichten uit deze studies verschijnen binnenkort op de website van de onderwijsinspectie.

Hoe kijkt de inspectie naar afstandsonderwijs?

De inspectie onderzoekt de kwaliteit van afstandsonderwijs door specifieke accenten te leggen in haar onderzoek op scholen en opleidingen. Zo vindt het onderzoek op afstand (digitaal) plaats.

De gebruikelijke instrumenten worden gehanteerd (zoals gespreksleidraden, het waarderingskader). Deze worden vooral toegepast op het afstandsonderwijs. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van lessen of lespakketten in kaart te brengen en zullen er gesprekken met bestuurders plaatsvinden. De inspectie voert deze onderzoeken uit in de sectoren po, vo, so en mbo.

Meer informatie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.